Nieuws

Uitbreiding WBVR testcapaciteit coronapatiënten

article_published_on_label
27 mei 2020

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) startte woensdag 1 april met het testen van de eerste set monsters voor Canisius Wilhelmina Ziekenhuis om vast te stellen of een cliënt of medewerker besmet is door het coronavirus. Per 1 juni wordt de capaciteit verder uitgebreid, wat eraan bijdraagt dat elke Nederlander met klachten zich kan laten testen. De bijdrage van WBVR in de humane diagnostiek is een forse uitbreiding van de testcapaciteit naar COVID-19 in Nederland.

Uitbreiding testcapaciteit 1 juni

Iedere Nederlander met klachten die lijken op symptomen van het coronavirus kan zich vanaf maandag 1 juni laten testen. De laboratoria in Nederland zijn klaar om op te schalen.

WBVR heeft als een van de acht pandemielabs een Kingfisher isolatierobot van BASF vegetable seeds geleverd gekregen. Daarmee kan de genetische code van het virus worden geïsoleerd. Ook werd vanuit het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) een PCR apparaat geleverd, om de eventuele aanwezigheid van het virus vast te stellen.

WBVR kan daarmee een tweede teststraat voor de diagnostiek opzetten waar parallel kan worden getest. Hiermee kan het instituut opschalen van enkele honderden tests per week naar enkele duizenden per week. Vanzelfsprekend blijft capaciteit beschikbaar voor het testen op dierziekten.

Tijdelijke uitleen apparatuur door NFI

De apparaten worden bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gebruikt voor kwantificering van DNA hoeveelheden in extracten na isolatie uit sporen.

Er zijn onlangs een aantal apparaten aangeschaft ter vervanging van de huidige apparaten in de loop van het jaar. Doordat nieuwe en oude apparatuur naast elkaar gebruikt kunnen worden, kan tijdelijke uitleen van een deel van de apparatuur plaatsvinden zonder capaciteitsverlies in het primaire proces.

Testen in opdracht

Nederlanders met klachten kunnen zich vanaf 1 juni melden bij een landelijk telefoonnummer. WBVR test in opdracht van ziekenhuizen of GGD’en. De uitslagen van de testen worden gerapporteerd aan de artsen binnen deze instellingen. Daarnaast is medisch microbioloog prof. dr Alex Friedrich van Universitair Medisch Centrum Groningen als wetenschappelijk adviseur van dit proces betrokken. Ook schakelt WBVR direct met de medisch microbioloog van de opdrachtgevers.

Microbioloog prof.dr. Andreas Voss van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen stuurde in april als eerste een hoeveelheid monsters van cliënten/personeel naar WBVR in - die nog nergens getest waren. “Hoe meer testen hoe beter", zegt Voss. "Je kunt niet beheersen wat je niet ziet."

Je kunt niet beheersen wat je niet ziet.
Prof.dr. Andreas Voss, microbioloog Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

Crisisorganisatie die snel kan opschalen

“Wij zijn een onderzoeksinstituut", legt WBVR-directeur Ludo Hellebrekers uit, "maar we zijn ook de crisisorganisatie voor het ministerie van LNV. Wij kunnen meteen opschalen naar 24/7 activiteit als er een crisis is door uitbraak van een dierziekte. Of van een zoönose, een dierziekte die op mensen kan overgaan zoals nu SARS-CoV-2. De onderzoeksmethode is voor mens en dier gelijk. En nu kunnen we die capaciteit inzetten om ondersteuning te bieden aan de laboratoria in de humane diagnostiek die de afgelopen weken goed werk onder hoogspanning hebben gedaan. Wij zijn er juist op ingericht om ook in dit soort crisissituaties diagnostiek te doen." We willen de testen ook niet rechtstreeks van patienten ontvangen, maar willen in opdracht van medische diagnostische laboratoria de testen uitvoeren en aan hun de uitslagen doorrapporteren. Zij blijven verantwoordelijk voor de humane diagnostiek.

Wij zijn er juist op ingericht om ook in dit soort crisissituaties diagnostiek te doen.
Ludo Hellebrekers, directeur Wageningen Bioveterinary Research

PCR-testen

Door de kennis en ervaring met onderzoek naar virussen in dieren kan WBVR PCR-testen voor coronapatiënten snel inzetten, daarmee test WBVR op aanwezigheid van het virus. De testen worden uitgevoerd volgens het protocol van RIVM en Erasmus MC. De gevoeligheid van de testen is gecontroleerd door het RIVM. Daarmee hebben deze testen dezelfde kwaliteit als de testen van ziekenhuislaboratoria. Daarnaast wordt als extra garantie op de betrouwbaarheid van de test gewerkt aan een accreditatie van de test onder ISO 17025, deze wordt binnen enkele weken verwacht.

Niet alleen is er veel ervaring met testen, ook de digitale rapportage van grote aantallen monsters is hierbij van belang en wordt in deze periode ingezet.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Materiaal en personeel

Belangrijke voorwaarde in dit onderzoek zijn materiaal en personeel. De medewerkers van WBVR zijn getraind in het gebruik van de Kingfisher isolatierobot, naast de MagNaPure die zowel in de humane als veterinaire diagnostiek ingezet kan worden. Zo kan er flexibel worden omgegaan met materialen en ook andere soorten onderzoek.

Ook zijn extra laboranten uit andere labs van WBVR bijgeschoold om straks bij te springen als er dag en nacht gewerkt moet worden of als veel personeelsleden ziek worden. Vanuit Wageningen University & Research worden vanuit verschillende afdelingen (waaronder Wageningen Food Safety Research) ook ervaren analisten beschikbaar gesteld, mocht dit noodzakelijk zijn.

Voorlopig verwacht het instituut de beschikking te hebben over voldoende materialen en door het draaien van grote aantallen tests tegelijk is efficiënt gebruik van materialen mogelijk.