Consument & Voeding

De agrifoodsector omvat alles rond voedsel, van de primaire productie tot aan het bewerken, verwerken, vermarkten en de distributie ervan. Zowel de Nederlandse als de internationale agrifoodsector wil hoogwaardige voeding produceren in duurzame voedselketens waarin mens, dier en natuur centraal staan. Een consument- en marktgerichte benadering is daarbij een voorwaarde.

Inzicht voeding- en eetgedrag

Wageningen Economic Research helpt klanten met inzicht in het aankoopgedrag van (individuele) consumenten van voeding en het eetgedrag. Wageningen Economic Research laat zien welke factoren dat aankoop- en eetgedrag bepalen en geeft de mogelijkheden die er zijn om dat gedrag te veranderen.

Kennis voedsel- en aankoopgedrag

Dit inzicht geven wij door maatwerk waarin analyse en advies op wetenschappelijke basis, evidence based, centraal staan. Dit doen wij op basis van onze brede kennis van internationale consumentensegmenten in relatie tot hun voedsel- en aankoopgedrag in verschillende contexten en voor verschillende voedselproducten. Wageningen Economic Research maakt hierbij gebruik van uitgebreide, actuele data. 

Wij helpen onze klanten op verschillende manieren met deze uitdaging:

  • wij werken met hen consumentgerichte voedselconcepten en daarop gebaseerde business- en verdienmodellen uit.
  • personalised nutrition zien wij als een manier waarop mensen worden geholpen in hun keuze voor duurzaam en gezond eten (kopen).

Databank consumentengedrag

Daarnaast bouwen wij onze ervaring met de ontwikkeling en evaluatie interventies verder uit met de vele projecten met het bedrijfsleven en overheden. We hebben verschillende instrumentaria en tools om bedrijfsleven en overheden te helpen om te komen tot een gefundeerde keuze voor effectieve interventies, interventies op te zetten en interventies te beoordelen op hun effecten. Daarbij hebben wij een databank over consumentengedrag opgebouwd uit de vele consumentenonderzoeken die we uitvoeren en die wij voeden door een eigen ontwikkelde game die consumentendata genereert: FoodProfiler.

Daarnaast ontwikkelen we een Europese onderzoeksinfrastructuur voor voeding en gezondheid (Research Infrastructure for Food, Nutrition and Health, FNH-RI). Met deze infrastructuur creëren we een virtuele omgeving waarin wij onderzoeksinformatie en –data kunnen samenvoegen, harmoniseren, valideren, vergelijken en verbinden.