Cijfers over aquacultuur

Aquacultuur is de teelt van aquatische organismen zoals vissen, schaaldieren en schelpdieren in het binnenland en de kustgebieden. Onze experts volgen de ontwikkelingen in deze sector op de voet en zorgen hierbij voor data en duiding.

Het kweken van weekdieren en waterplanten hoort ook bij aquacultuur. Overheden in ontwikkelde en ontwikkelingslanden zien aquacultuur als een middel om voedselzekerheid te verbeteren, armoede te bestrijden en economische ontwikkeling te stimuleren. Tegelijkertijd zien bedrijven aquacultuur steeds meer als een levensvatbare bron van inkomsten. Essentieel in de ontwikkeling is duurzaamheid.

Om het potentieel van deze sector optimaal te benutten, is het vooral voor ontwikkelingslanden belangrijk kennis, expertise en technologie te importeren en investeerders aan te trekken. Op deze manier kan lokaal een duurzame aquacultuursector worden opgebouwd.

Kansen duurzame ontwikkeling aquacultuur

Wageningen Economic Research identificeert kansen voor de duurzame ontwikkeling van aquacultuur wereldwijd, zowel zakelijk als sociaal. Door technische, ecologische, sociale, economische en zakelijke kansen op een begrijpelijke manier te combineren, biedt Wageningen Economic Research een unieke, interdisciplinaire aanpak.

Deze aanpak verschaft innovatieve inzichten in de relatie tussen (duurzaame) aanbod en marktvraag. Wageningen Economic Research heeft ervaring met ketenanalyses en martonderzoeken in Azië, Afrika en Zuid-Amerika en heeft vele market intelligence studies uitgevoerd voor de Europese markt.

Daarnaast heeft Wageningen Economic Research gedegen kennis van (internationale) duurzaamheidskeurmerken en certificering in visserij en aquacultuur en het potentieel hiervan in de verschillende marktsegmenten.