Contact met Insectenweb

Twee jaar geleden is er al eens sprake van geweest dat het project "Jaarlijkse monitoring van insectenplagen op bomen en struiken sinds 1946" door Wageningen Environmental Research zou worden beëindigd vanwege gebrek aan financiering van het toenmalige ministerie van EL&I. Na een motie van de Tweede Kamer werd alsnog budget beschikbaar gesteld voor 2011 en 2012. Maar het ministerie EZ blijkt nu opnieuw niet langer bereid dit project financieel te steunen. Monitoring is een taak van de provincies.

Door ontbrekende financiering is Wageningen Environmental Research gestopt met het vroegmeldsysteem en kan het niet langer de vinger aan de pols houden ten aanzien van het voorkomen van (nieuwe) insectensoorten. Ook zal de achterliggende unieke database met gegevens vanaf 1946 niet langer worden bijgehouden en zullen de jaarlijkse overzichtsartikelen in "Vakblad Bos Natuur Landschap" en "Tuin en Landschap" niet langer worden uitgebracht. Ook deze website zal niet meer worden onderhouden.