Project

Doorontwikkeling MONQI (toolbox Monitoring for Quality Improvement)

De toolbox MonQI (Monitoring for Quality Improvement) is een monitoring- en evaluatietool voor kleine boeren in ontwikkelingslanden. De tool geeft informatie over de prestaties van een boerenbedrijf met betrekking tot economische en agronomische aspecten en nutriëntenstromen. Dit project is onderdeel van TKI Deltatechnologie programma Water en Voedsel. Deze en andere projecten vormen het programma Duurzaam Waterbeheer.

Aanleiding van het project

De toolbox MonQI (Monitoring for Quality Improvement) is een monitoring en evaluatie tool voor kleine boeren in ontwikkelingslanden. De tool geeft informatie over de prestaties van een boerenbedrijf met betrekking tot economische en agronomische aspecten en nutriënten stromen. Hiermee kunnen mogelijkheden worden geïdentificeerd voor verbeteringen van sociaal, economisch en landbouwkundige condities. Resultaten worden o.a. gebruikt om feedback sessies aan boeren te geven en trainingen op maat te verzorgen aan projectpartners. Alterra wil het monitoren van watergebruik- en beschikbaarheid op bedrijfsniveau integreren in de toolbox, deze waterkennis zal leiden tot optimalisatie van het in kaart brengen van een boerenbedrijf, en op deze manier van toegevoegde waarde zijn. Daarnaast wil Alterra inspelen op de huidige markt door het optimaliseren van de tool; het digitaal monitoren van boerenbedrijven en het inzetten van de tool buiten de academische community.

Doel van het project

Dit project heeft twee hoofddoelen.

 1. MonQI water: Verder ontwikkelen van de MonQI toolbox om beter aan te sluiten bij lokale wensen (invoer, koppeling met ruimtelijke gegevens en kwaliteitscontroles) en uitbreiden met een watermodule om het gebruik van water te monitoren. Hierdoor krijgen boeren en beleidsmakers beter (kwantitatief) inzicht in de efficiëntie van watergebruik. Met meer productie of efficiënter watergebruik tot gevolg. Hierdoor draagt MonQi bij aan het innovatie thema water en voedsel.
 2. MonQI 2.0: Een online ‘easy-to-use high-quality impact tool’ die ook geschikt is voor de niet-academische community. Met MonQI kan een indicatie worden gegeven hoe de kwaliteit van farm management te verbeteren, productie en kwaliteit van gewassen, de omgeving en leefomstandigheden van de lokale bevolking.

Omschrijving van de activiteiten

De vernieuwing en uitbreiding van MonQI kent de volgende drie fases;

 1. Onderzoek omtrent de belangrijkste technologische mogelijkheden.
 2. Technisch en functioneel design, waaronder ook de ontwikkeling van een GUI (grafische gebruiker interface), inclusief het bouwen, ontwikkelen en testen van de tool.
 3. Afzetmarkt en ‘bedrijfsmodel’. De potentiele markt wordt in kaart gebracht door uit te gaan van de kenmerken van MonQI. Hierbij wordt het canvas model gebruikt. – De eerste oplevering van MonQI 2.0 is eind 2015 met verder testing in 2016.

Verwachte resultaten

 1. Een online monitoring tool die ook door de niet-academische community, zoals NGO’s en internationale landbouw organisaties gebruikt zal worden voor het optimaal monitoren van boeren bedrijven.
 2. MonQI als online tool kan wereldwijd in deltagebieden worden ingezet om o.a. bij te dragen aan duurzaam watergebruik- en beheer, ook in relatie tot (verwachte) klimaatveranderingen. De vernieuwde MonQI tool draagt op deze manier bij aan het uiteindelijke doel heeft om een leefbare delta na te streven.
 3. Een stappenplan voor verdere uitrol van MonQI.

Het innovatieve karakter van MonQI

 • De online mogelijkheden en gemakkelijke gebruik
 • Het gebruik voor de niet-academische community
 • Inzicht krijgen in de invloed van water gebruik- en beschikbaarheid op de hoogte van de oogsten van de boer.
 • Impact/nood voor interventie of efficiëntie van interventies/ kennis van boeren aantonen en verbeteringen identificeren welke leiden tot verduurzaming van boerenbedrijven.

Valorisatie

De academische kennis die MonQI biedt wordt toepasbaar gemaakt voor een niet-academische community. Door het gebruik onder NGO’s en internationale landbouworganisaties wordt bovendien weer nieuwe kennis over praktijktoepassing opgedaan.