waarde halen uit rest- en zijstromen

Karakterisering en totaalverwaarding van biomassa

Biomassa kan een enorme waarde bevatten. Organische zij- en afvalstromen zoals tomatenstengels en -bladeren, bierbostel, rijstschillen, aardappelschillen en fruitpulp. Ook bermgras, zeewier, waterzuiveringsslib en snoeiafval staan bekend als bron van schaarse (en waardevolle) componenten zoals eiwitten, biostimulanten en lignine. Deze natuurlijke hulpbronnen bieden vaak specifieke functionaliteiten die als basis kunnen worden gebruikt voor nieuwe toepassingen.

Deze duurzame hulpbronnen spelen een belangrijke rol bij het vervangen van fossiele hulpbronnen voor onze chemicaliën, materialen en alledaagse producten, maar worden ook gebruikt in voedsel- en diervoederproducten.

Ontdek waar uw biomassa uit bestaat en hoe u deze tot waarde kunt brengen. En maak zo winst op ‘waste’.

Residuen omzetten in inkomsten

Bij Wageningen Food & Biobased Research (WFBR) helpen we al meer dan 30 jaar bedrijven over de hele wereld met onderzoek naar waar hun biomassa uit bestaat en hoe zij dat kunnen inzetten voor waardevolle toepassingen. We beginnen altijd met een analyse van de samenstelling en eigenschappen van de grondstof. Vervolgens identificeren we de mogelijkheden voor verwaarding en ten slotte helpen we een innovatief bioraffinage proces te ontwikkelen. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat we altijd streven naar een totaalgebruik van de biomassa voor verschillende waardevolle toepassingen. Dit doen we onder andere in onze Biobased Products Innovation Plant. Zo helpen wij u waarde te creëren met onderbenutte biogrondstoffen.

Unieke expertise en faciliteiten

Met bijna 300 experts is WFBR toonaangevend in het ontwikkelen van technologische oplossingen voor verwaarding van biobased grondstoffen en zijstromen.

WFBR:

  1. Levert waardevolle kennis over uw biomassa of zijstroom zoals samenstelling, eigenschappen en valorisatiemogelijkheden.
  2. Beschrijft bioraffinage- en bioconversiescenario’s voor nieuwe waardeketens.
  3. Voert inventarisatiestudies uit en adviseert op basis van analyses en experimenteel onderzoek.

Dit doen we met een uniek assortiment laboratorium- en pilotapparatuur voor analyse, bioraffinage, fermentatie, conversie, materiaalproductie en materiaaltesten in onze laboratoria en Biobased Products Innovation Plant. We bestrijken hierbij de gehele waardeketen, van ruwe biomassa tot materiaalproductie, zowel op laboratorium- als op pilotschaal.

Rendement op investering

Analyse en karakterisering van de stromen, inclusief een eerste advies over valorisatie van uw materiaal, vergt een relatief kleine investering. Bovendien kunnen MKB’ers hiervoor vaak RVO-vouchers inzetten, zo blijft uw investering beperkt.

  • Smaakstoffen uit aspergeresten
  • Chitosan uit schimmelbiomassa
  • Eiwit uit microbiële biomassa
  • Biostimulanten uit algen
  • Insectengroei uit huishoudelijk afval
  • Anti-oxidanten uit druivenpitten
  • Lignine als bindmiddel uit koffiedik

Meer informatie

Als toonaangevende experts in karakterisering, bioraffinage en bioconversie van biomassa ondersteunen wij bedrijven om circulaire ambities om te zetten in rendabele business cases. Bent u ook geïnteresseerd in wat uw kansen zijn met biomassa? Neem dan vooral contact op.