Project

Visual cues houdbaarheid real-life pilot

De centrale vraag van dit project is of het toevoegen van een visuele cue op THT en TGT-producten tot een beter begrip (onderscheid) leidt van THT en TGT houdbaarheidsdata en inzicht te krijgen in hoe consumenten omgaan met producten als daar een visuele cue aan toe gevoegd wordt, en of de cues dus helpen om voedselverspilling te voorkomen.

Voedselverspilling is een belangrijk onderdeel van het huidige voedselbeleid. Nederlandse consumenten gooien jaarlijks circa 34 kg aan voedsel weg. Er wordt geschat dat circa 10-20% van de voedselverspilling door consumenten veroorzaakt wordt door een slecht begrip van het onderscheid tussen Tenminste-Houdbaar-Tot (THT) datums en Te Gebruiken Tot (TGT) datums. Hierdoor wordt voedsel dat vaak nog goed is na de THT datum onnodig weggegooid. Nederland heeft zich gecommitteerd aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 12.3 om voedselverspilling in 2030 te hebben gehalveerd ten opzichte van 2015.

In 2021 is er een online consumentenonderzoek uitgevoerd met centrale vraag: Wat is het effect van visual cues op het begrip van houdbaarheidsdata en het weggooigedrag van de consument? Ruim 1500 respondenten (representatief voor Nederland) deden mee aan dit vragenlijstonderzoek waar een online keuze-experiment ingebouwd was. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat consumenten duidelijke voorkeuren hebben wat betreft de visual cues qua begrip over welke datum het gaat en de ondersteuning bij hun keuze voor de te wensen actie (gedrag). Daarnaast was er een klein positief effect te zien van het toevoegen van de cues op het gerapporteerde gedrag in de gewenste richting.

Een belangrijke vervolgstap richting implementatie van de opgedane kennis is om het digitale keuze-experiment te vertalen naar een real-life situatie, zo realistisch mogelijk binnen een gecontroleerde experimentele setting. De centrale vraag van deze pilot is of het toevoegen van een visuele cue op THT en TGT-producten tot een beter begrip (onderscheid) leidt van THT en TGT houdbaarheidsdata en inzicht te krijgen in hoe consumenten omgaan met producten als daar een visuele cue aan toe gevoegd wordt, en of de cues dus helpen om voedselverspilling te voorkomen.

Publicaties