Software

Feeddatabase

Chemische stoffen van antropogene en natuurlijke oorsprong komen in diervoeders terecht als ongewenste contaminant of als bestanddeel van de voeding.

Chemische stoffen in diervoeders

Deze stoffen kunnen potentieel nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid en de productiviteit van landbouwhuisdieren. Om vragen over de overdracht van chemische stoffen in diervoeders naar het dier zelf te kunnen beantwoorden, is het noodzakelijk inzicht te verkrijgen in de samenstelling van diervoeders van een bepaalde landbouwhuisdiersoort.

Samenstelling diervoeders, groeicurven en voeropname

Daarom is deze database ontwikkeld. Naast gegevens over de samenstelling van diervoeders zijn groeicurven en dagelijkse voeropname van varkens en verschillende kippen- en runderrassen geïmplementeerd. In de groeicurven zijn datapunten van geselecteerde referentiewaarden (EFSA, OECD) opgenomen.