Nieuws

Vernieuwd dossier vogelmijt biedt handvatten voor duurzame aanpak

article_published_on_label
19 november 2019

Vogelmijt is een van de hardnekkigste plaagdieren in de legpluimveehouderij, mede omdat de beschikbare middelen om deze plaagdieren effectief aan te pakken zeer beperkt zijn. Aanleiding genoeg om vogelmijt bij legpluimvee hoog op de onderzoekagenda te zetten. Het onderzoeksproject ‘Aanpak van vogelmijt’ was hiervan een logisch gevolg. Dit project leverde veel bruikbare informatie op waaronder een bedrijfsplan voor een duurzame aanpak. Wageningen University & Research heeft de hele problematiek en aanpak van vogelmijt opnieuw samengevat in een geheel geactualiseerd ‘Dossier vogelmijt’.

Duurzame beheersing

Het vernieuwde dossier vogelmijt biedt handvatten voor de sector om vogelmijt op een duurzame manier te kunnen beheersen. Daarvoor gebruikt het vier kennisingangen:

  1. Over de vogelmijt
  2. Schade door vogelmijt
  3. Beheersen en bestrijden van vogelmijt
  4. Vogelmijt bij de mens

Verreweg de meeste informatie vindt u bij de beheersing en bestrijding van vogelmijt. Daarin vindt u tevens een actueel overzicht van de toegelaten middelen en methoden.

Geïntegreerde plaagdierbeheersing

Bij beheersen en bestrijden komen de laatste inzichten vanuit zowel onderzoek als de praktijk samen. Rode draad is een geïntegreerde aanpak, uitgewerkt in acht stappen van IPM (integrated pest management), ofwel geïntegreerde plaagdierbeheersing. Bestrijding met chemische middelen is daarbij slechts één van de acht stappen en wordt pas geadviseerd als al het andere niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd. De nadruk ligt echter op preventie en het monitoren van de vogelmijtpopulatie.

Vernieuwd dossier vogelmijt biedt handvatten voor duurzame aanpak

Bedrijfsplan aanpak vogelmijt

De kennis van legpluimveehouders, ketenpartners, adviesdiensten en onderzoek is gebundeld in een digitaal te raadplegen ‘Bedrijfsplan aanpak van vogelmijt bij leghennen’. Met dit bedrijfsplan kan de pluimveehouder, eventueel samen met zijn adviseur, de vogelmijtproblematiek in kaart brengen en vervolgens gerichte stappen ondernemen om de vogelmijtpopulatie te beheersen. Daarbij komen zowel niet-chemische en natuurlijke methoden als chemische methoden aan bod.