Ecologie van zoetwatervis

Ecologie van zoetwatervis

Een gezonde visstand in de Nederlandse rivieren, meren en delta is afhankelijk van goed beleid en beheer. Daarvoor is kennis van ecologie nodig: hoe beïnvloeden natuurlijke processen en menselijke ingrepen het zoetwaterecosysteem? Wageningen Marine Research onderzoekt het gedrag en de leefomgeving van vissoorten zoals de brasem of paling en bepaalt de omvang van visbestanden. Daarnaast doen we onderzoek naar de betekenis van klimaatverandering en natuurontwikkeling voor zoetwatervis. Met die kennis adviseren we de overheid, beroepsvisserij en sportvisserij over ontwikkelingen en maatregelen die zoetwatervis en de biodiversiteit ten goede komen.

Wat wij voor u kunnen betekenen

Wij ondersteunen u in het vinden van antwoorden

Wageningen Marine Research adviseert over beleid en beheer. Onze onderzoekers hebben kennis in huis van de ecologie van zoetwatervissen. Zij kunnen u inzicht verschaffen in de factoren die van invloed zijn op de samenstelling en kwaliteit van de visstand in een bepaald water, en hoe die samenhangt met beleidsdoelstellingen voor onder meer duurzame visserij, waterbeheer en natuurbeer.

Daarnaast heeft ons instituut de expertise om op basis van kennis van visgedrag u te kunnen adviseren welke aanpassingen van infrastructuur (sluizen, stuwen en waterkrachtcentrales) het meest effectief zijn om vismigratie te bevorderen. Wij beschikken over geavanceerde apparatuur en technologie waarmee het gedrag van migrerende vissen bestudeerd kan worden.

De kunst is om met gezond menselijk verstand door de ogen van een vis te kijken
Joep de Leeuw, senior onderzoeker visecologie en binnenvisserij

Wageningen Marine Research voert visbestandsonderzoek uit en geeft vangstadviezen voor een effectief visserijbeheerssysteem, dat bijdraagt aan een duurzame visserij.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Zie ook