Mariene natuur en biodiversiteit

Mariene natuur en biodiversiteit

Wageningen Marine Research onderzoekt de mariene natuur en biodiversiteit wereldwijd, van de poolkappen tot de tropen. Door zorgvuldige monitoring met beeld, DNA, telemetrie en door bodembemonstering verzamelen we essentiële data en bouwen aan kennis over habitats en soorten. Deze inzichten en het modelleren van scenario's helpen onze partners bij het maken van beleids- en beschermingskeuzes voor de toekomst.

Wat wij voor u kunnen betekenen

Wij ondersteunen u in het vinden van antwoorden

Wageningen Marine Research is toonaangevend in onderzoek naar mariene natuur en biodiversiteit. We beschikken over uitgebreide wetenschappelijke kennis en data over de voor- en achteruitgang van mariene soorten, zoals koraal, mosselbanken, vissen, zeezoogdieren en zeevogels.

Jaarlijks nemen onze onderzoekers deel aan expedities naar plekken als het Caribisch gebied, Spitsbergen, Antarctica of Indonesiƫ, om daar unieke soorten en habitats te bestuderen, evenals het effect van menselijk handelen hierop. In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Rijkswaterstaat werken we aan frequente monitoring van Nederlandse natuur in de Noordzee, Waddenzee en in Caribisch Nederland.

Wereldwijd gaat de biodiversiteit helaas nog steeds sterk achteruit. In ons werk proberen we dat in cijfers en beelden te vatten, om zo bij te dragen aan het behoud.
Oscar Bos, marien ecoloog

Verder kijken we samen met overheid en samenwerkingspartners naar nieuwe kansen voor natuur, zoals het natuurinclusief ontwerpen van windmolenparken of het herstel van platteoesterriffen in de Noordzee.