Visserij in transitie (Foto: Edwin van Helmond)

Visserij in transitie

Het zijn onrustige tijden voor de visser. Door een combinatie van snelle ontwikkelingen staat de Nederlandse visserijsector sterk onder druk. Zo zijn er minder visgronden beschikbaar door de komst van windmolenparken op zee en niet-bevisbare Natura 2000-gebieden. Ook Brexit, de EU-aanlandplicht en het verbod op pulsvissen hebben grote impact. Bovendien neemt de publieke aandacht voor het welzijn van vis toe en heeft de klimaatverandering ernstige gevolgen voor vis en visserij. Een transitie is nodig om een langetermijnperspectief te behouden. De Nederlandse overheid wil dat de visserij duurzamer wordt, met minder bodemberoering, minder brandstofverbruik en minder ongewenste bijvangst. Wageningse onderzoekers onderzoeken samen met vissers hoe dit kan worden bereikt.


Wat wij voor u kunnen betekenen


Wij ondersteunen u in het vinden van antwoorden

.

Wageningen Marine Research draagt met onafhankelijk, wetenschappelijk onderzoek bij aan een gezonde toekomst voor visserij, biodiversiteit en ecosystemen. Zo onderzoeken we de uitdagingen voor de visser en hoe innovatie kan bijdragen aan rendabele vangstmethoden die minder belastend zijn voor klimaat en milieu. Ook doen we onderzoek naar de impact van windparken op vissen en visserij, en werken samen met de sector aan nieuwe vormen van visserij in windparken.

We hebben de wettelijke taak om met schattingen van de visstand bij te dragen aan gezond visserijbeheer in Nederlandse en internationale wateren. Diverse wetenschappelijke innovaties helpen bij het verbeteren van kennis over visbestanden, zoals elektronische monitoring, DNA-technieken, sensoren en akoestisch onderzoek.

De snelheid waarmee ontwikkelingen op de visserij afkomen, is ongekend
Nathalie Steins, projectmanager Wageningen Marine Research

Samenwerking tussen overheid, visserijsector én wetenschap

Door de snelheid waarmee de ontwikkelingen op de visser afkomen, zijn bestaande beheerkaders én wetenschappelijke modellen aan een herijking toe. In onze visie is nauwe samenwerking tussen overheid, visserijsector en wetenschap noodzakelijk voor een duurzame en rendabele toekomst van de visserij.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Zie ook