Project

Akoestisch onderzoek naar bruinvissen op de Oosterschelde

In dit pilotproject zoeken we uit of het mogelijk is om op basis van het geluid van bruinvissen te achterhalen of we met een jong of een volwassen dier te maken hebben.

Onderwatermicrofoons (hydrofoons) worden regelmatig gebruikt om walvisachtigen te monitoren. De lokale Nederlandse walvisachtige, de bruinvis, gebruikt echolocatie en produceert zeer specifieke hoge tonen (kliks) om te navigeren, jagen en communiceren. Over het algemeen kan verschillend gedrag worden geassocieerd met bepaalde klikfrequenties. Zo neemt het aantal kliks bijvoorbeeld snel toe wanneer dieren hun prooi benaderen. Ook is klikproductie afhankelijk van de grootte van het dier, en wordt verondersteld dat klikgeluiden verschillen tussen volwassenen en kalfjes.

Impact van menselijke activiteiten

Stationaire hydrofoons geven informatie over wanneer bruinvissen zich in het gebied bevinden door hun kliks te registreren. Dit is vooral handig voor het bepalen van de impact van potentieel schadelijke menselijke activiteiten, zoals het (hei-)geluid dat wordt uitgestoten bij de bouw van windmolenparken. Voor een doeltreffende instandhouding van de soort is het echter noodzakelijk om de verstoring van specifiek gedrag van bruinvissen in kwetsbare levensfasen, zoals tijdens de aanwezigheid van kalfjes, verder te onderzoeken. Hiervoor is het nodig om, wanneer een geluidsopname gemaakt wordt, te weten of men met een kalf of een volwassen dier te maken heeft. Binnen dit pilotonderzoek kijken we of en hoe zoiets mogelijk zou zijn.

Binnen dit project wordt geprobeerd om in samenwerking met Stichting Rugvin op de Oosterschelde kliks van kalfjes te verzamelen en deze vervolgens te analyseren. Daarnaast zal bestaande data van kalfjes in gevangenschap (bijvoorbeeld uit Denemarken) bekeken worden. Het team zal bekijken of de aanwezigheid van kalfjes bepaald kan worden op basis van de kliks, om hiervoor uiteindelijk een algoritme te kunnen ontwikkelen en/of te verbeteren wat toegepast kan worden op bestaande databases.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan