Product

Luminex xMAP®

Detecteer tot 100 ziekteverwekkers tegelijkertijd met behulp van de Luminex xMAP® technologie. Plant pathogenen worden gedetecteerd door binding aan gekleurde paramagnetische bolletjes.

Visualisatie met fluorescentie

De binding van een plant pathogeen aan een gekleurd bolletje wordt gevisualiseerd met behulp van fluorescentie. Een specifieke kleur bolletje is gekoppeld aan een specifieke ziekteverwekker.

Verschillende ziekteverwekkers in beeld

Doordat in een meting vele verschillend gekleurde bolletjes tegelijkertijd gemeten kunnen worden, kunnen ook vele verschillende ziekteverwekkers tegelijkertijd gedetecteerd worden. Zodoende zal de detectie van verschillende ziekteverwekkers in een monster met behulp van Luminex xMAP® minder tijd en materiaal kosten dan bij conventionele detectiemethoden zoals DAS-ELISA of Immunofluorescentie (IF).

Wilt u Luminex proberen?

Misschien wilt u de Luminex xMAP®-technologie vergelijken met uw eigen detectiesysteem of uitproberen op uw eigen monsters? Dat is mogelijk. Neem dan contact op met: