Collaborations

Samenwerking met Circular Fashion Lab®

Circular Fashion is een groeiend thema bij Wageningen University & Research. Aan dit thema wordt gewerkt via (student) onderzoek, projecten en onderwijs. Met Circular Fashion Lab® willen we de kennis voor eerlijke, schone en duurzame mode nog beter benutten. Natuurlijk hebben we partners nodig bij deze transitie naar circulariteit. Lees meer over onze samenwerkingen.

Partners van Circular Fashion Lab®

Gelderse Innovators Sustainable Textiles

GIST - Circular Fashion Lab

Over GIST

Dutch Circular Textile Valley (DCTV) is een icoonproject in de Transitieagenda Consumptiegoederen; een van de vijf agenda's binnen het Rijksbrede Circulaire Programma Nederland in 2050. In de DCTV zijn in Nederland vier regio's geïdentificeerd, met zowel een geschiedenis als een perspectief op toekomstig textiel en kleding. De hubs van Dutch Circular Textile Valley zijn actief met een eigen focus. In februari 2020 werd de reeds bestaande samenwerking tussen WUR en ArtEZ, in samenwerking met KIEMT en ondersteund door Provincie Gelderland, geformaliseerd tijdens de officiële lancering van de DCTV Hub GIST - Gelderse Innovators Sustainable Textiles.

GIST is een hub voor onderzoeks- en innovatieprojecten geïnitieerd door regionale belanghebbenden in de textielketen, met een focus op biobased materialen en design. De beweging naar een circulaire economie vereist een radicale heroverweging van bestaande systemen voor mode en textiel ("nieuw regime"). Het gaat minder om het optimaliseren van het huidige systeem ("oud regime"). Daarom kiest GIST voor een radicale en experimentele aanpak gericht op het creëren van een 'nieuw textielregime' door onderzoek en de ontwikkeling van (ontwrichtende) innovaties. De missie van GIST is het maken van de gewenste en noodzakelijke verbindingen tussen belangrijke regionale stakeholders in de keten (ontwerpers, wetenschappers, ondernemers, overheden) op basis van concrete onderzoeks- en innovatieprojecten. Het doel van die verbindingen is drieledig:

  • Kennis ontwikkelen voor alle partners (onderzoek vanuit ontwerpperspectief, kennisontwikkeling);
  • Het delen, toegankelijk maken en toepassen van kennis, test- en labfaciliteiten voor alle partners (kennisdeling, valorisatie);
  • Verspreiding van kennis en concrete resultaten naar een breed publiek (maatschappelijk bewustzijn en betrokkenheid).

Contactpersonen

ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten

ArtEZ - Circular Fashion Lab

Over ArtEZ

In samenwerking met ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten zijn verschillende projecten ontwikkeld, resulterend in een lange termijn samenwerkingsovereenkomst in 2020. Enkele voorbeelden van ons werk samen:

The Future of Living Materials

Samen met ArtEZ ontwikkelden we het onderzoeksproject The Future of Living Materials (TFoLM); de resultaten van de eerste vijf TFoLM-onderzoeken zijn tentoongesteld tijdens de eerste editie van State of Fashion (juni-juli 2018), tijdens de viering van 100 jaar WUR (september-oktober 2018) en tijdens Dutch Design Week 2018 en 2019.

Circular Fashion Open Online Course (MOOC)

Provincie Gelderland

Provincie Gelderland - Circular Fashion Lab

Over Provincie Gelderland

Gelderland is een van de eerste provincies in Nederland met een actief beleid ter stimulering van de circulaire economie. Daarbij fungeert Gelderland ook als rolmodel, bijvoorbeeld bij de circulaire wegenbouw. Bedrijven worden door middel van ondernemersprogramma's getriggerd om (hun gebruik van) grondstoffen en bedrijfsmodellen te heroverwegen. Provincie Gelderland werkt via innovaties aan nieuwe biobased grondstoffen om primaire grondstoffen te vervangen door biobased opties en kringlopen te sluiten. In de afgelopen 3 jaar zijn in totaal meer dan 60 initiatieven ondersteund.