Haver hoort bij Nederland

Haver

De afgelopen vijftig jaar is de belangstelling voor het gewas om economische redenen sterk teruggelopen. De Nederlandse Haverketen wil een bijdrage leveren aan de gezondheid van mens, dier én landbouw door de grootschalige herintroductie van haver.

Haver