Nieuws

Optima project draagt nu al bij aan verminderen negatieve effecten gewasbeschermings-middelen

article_published_on_label
5 maart 2020

Complexe handelingen in het primaire proces op het glastuinbouwbedrijf zullen ook in de komende decennia veel arbeid vragen. Robots kunnen in de toekomst kortcyclische handelingen overnemen maar naar verwachting duurt het nog zeker minimaal 15 jaar voor de sector volledig is gemechaniseerd. Mens en machine komen meer en meer in lijn staan. Het gevolg is dat het werk dat overblijft voor de werknemers, veelal het complexere en inzichtmatige werk, onder grotere tijdsdruk moet worden uitgevoerd. De doorlooptijd van het systeem wordt immers leidend. Bovendien moet dit werk worden verricht in klimatologisch steeds moeilijkere omstandigheden.

De vooruitgang vindt plaats op verschillende vlakken zoals het definiĆ«ren van optimale spuitconfiguraties en spuitinstellingen voor de verschillende gewas-ziekte combinaties, het identificeren van de meest efficiĆ«nte biologische en chemische gewasbeschermingsmiddelen voor de geselecteerde ziektes, de ontwikkeling van driftreducerende technieken in de 3 slimme spuittoestellen, de ontwikkeling van een draagbaar, geavanceerd detectiesysteem voor lokalisatie en monitoring van de geselecteerde ziekten in het veld en meer.

Meer informatie over de voortgang en algemene informatie over het project is te vinden op de website http://optima-h2020.eu. Op de website is ook de User Group Community te vinden, een forum waar belanghebbenden kunnen deelnemen aan technische discussies over de ontwikkeling van het IPM-systeem gedurende de looptijd van het project.