Interacties tussen mens en dier

Of het nu gaat om ziektes die overspringen van dier op mens, olifanten die oogsten verwoesten bij Afrikaanse dorpen of wolven die schapen dood bijten in Nederland: overal stuiten mensen en dieren op elkaars grenzen. Dat loopt niet altijd goed af, niet voor de dieren en niet voor de samenleving. Wageningen University & Research (WUR) werkt vanuit een multidisciplinair kader aan het bestuderen van deze interacties tussen mensen en wilde dieren.

De wereldbevolking groeit en daardoor komen mensen en dieren steeds dichter op elkaar te leven. Om de conflicten die ontstaan aan te pakken zijn fundamentele veranderingen nodig in onze omgang met dieren. Daarbij moet niet alleen worden gekeken naar de verhouding tussen mens en (wild) dier, maar ook tussen mensen onderling. Aanpassing van menselijk gedrag speelt een steeds grotere rol bij natuurbescherming. Bovendien vraagt iedere situatie om een andere aanpak: het beschermen van olifanten in het Krugerpark zal sterk verschillen van de situatie van neushoorns in Nepal.

Zoönosen

De coronapandemie heeft opnieuw aangetoond hoe ingrijpend de gevolgen van interacties tussen mensen en dieren kunnen zijn. COVID-19 is een zoönose, een ziekte die wordt overgedragen van dier op mens. Ook hondsdolheid, malaria en de ziekte van Lyme zijn hier voorbeelden van. Hoe meer natuurlijke leefgebieden door mensen worden bewoond en aangetast, hoe groter de kans op zoönosen. WUR kijkt vanuit allerlei invalshoeken naar deze problematiek. Deze integrale Global One Health benadering helpt om duurzame systemische oplossingen te vinden.

Samenwerking tussen disciplines

WUR beschikt over unieke expertise op het gebied van sociale- en natuurwetenschappen, waaronder sociologie, psychologie, economie, ecologie, biologie en dierwetenschappen. Door interdisciplinair samen te werken komen we tot oplossingen die zowel rekening houden met menselijk welzijn, als goed zijn voor biodiversiteit. Zo kan de interactie tussen mens en dier steeds meer van conflict naar samenleven gaan.