Klimaattop COP26

Van 1 tot 12 november 2021 vond de 26ste Conference of Parties (COP) van de United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) plaats in Glasgow. Tijdens deze klimaattop proberen de deelnemende landen de afspraken uit het akkoord van Parijs verder uit te werken. Het “Paris Rulebook” (de implementatierichtlijnen) zal daarmee afgerond worden. Vanuit Wageningen University & Research proberen wetenschappers de delegaties van goede informatie te voorzien en worden de onderhandelingsprocessen gevolgd.

Veel klimaatregelen zijn gericht op het terugbrengen van broeikasgassen, zogenaamde mitigatie maatregelen. De gevolgen van klimaatverandering merken we op allerlei plaatsen in de natuur, in de stad en in de landbouw. Het aanpassen aan de nieuwe omstandigheden is daarmee ook een belangrijk aspect van het klimaatbeleid. Mitigatie en adaptatie worden nu vaak separaat aangepakt, terwijl een integrale benadering veel mogelijkheden biedt. WUR heeft een sterk track record in mitigatie en adaptatie en in de combinatie, voorbeelden staan in het online Climate Solutions magazine.

In aanloop naar de COP26 hebben we drie virtual dialogues georganiseerd over climate resilient food system for Africa: Climate resilient food systems for Africa: From evidence to action - WUR.

Op maandagavond 1 november 2021 verzorgde de NOS, in samenwerking met de WUR, een live televisie-uitzending over klimaatverandering en COP26.

Tijdens COP26 zijn WUR-onderzoekers betrokken bij de volgende programma-onderdelen: