Missie D: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel

(BO-43, BO-61, BO-62, BO-63, BO-64) - In 2030 produceert de sector gezond, veilig en duurzaam voedsel. Het voedselproductiesysteem is robuust en groene producten leveren een waardevolle bijdrage aan haar omgeving. Consumenten waarderen de sector en zijn bereid eerlijke prijzen te betalen.