Informatie over de afdeling FB-Inkoop

Wat u als leverancier over Wageningen University & Research moet weten.

Wageningen University & Research heeft een organisatiebreed inkoopbeleid geformuleerd. Als onderdeel daarvan worden alle aankopen gedaan onder verwijzing naar de Algemene Inkoopvoorwaarden. Er gelden aparte inkoopvoorwaarden voor diensten en voor producten en leveringen, welke u onderaan deze pagina kunt vinden.

Bij Wageningen University & Research worden alle bestellingen via één uniform elektronisch bestelsysteem (proQme van de firma Proquro) geplaatst. Het vermelden van de proQme-ordernummers op facturen is een vereiste.

Wageningen University & Research heeft, samen met andere Nederlandse universiteiten, een methodiek ontwikkeld om beter Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) mogelijk te maken en voert een duurzaam inkoopbeleid.

Wageningen University & Research stelt het niet op prijs dat leveranciers ongevraagd papieren catalogi en folders toesturen. Dit wordt gezien als een niet te rechtvaardigen gebruik van grondstoffen en energie.

De afdeling Inkoop kan leveranciers informeren over welke productgroepen bij preferred suppliers zijn ondergebracht in mantelcontracten (o.a. kantoorartikelen, buitenlandse reizen, chemicaliën, meubilair, kopieerpapier). Contractmanagers bewaken de kwaliteit bij gecontracteerde leveranciers o.a. via managementgesprekken en audits.

Wageningen University & Research werkt intensief samen met andere Nederlandse universiteiten via het Universitair Platform Inkoop (UPI).

Documenten inkoop Wageningen University & Research


Per 1 juli is onze campus rookvrij.