Medezeggenschap

De medezeggenschap is voor de directies van de organisatieonderdelen en de raad van bestuur een belangrijke partner in de totstandkoming van beleid.

Lokale medezeggenschapsorganen

Elke kenniseenheid heeft een gemeenschappelijke ondernemingsraad (OR) voor medewerkers van Wageningen University en stichting Wageningen Research die binnen die kenniseenheid werkzaam zijn. Daarnaast zijn er ondernemingsraden voor Wageningen Food Safety Research (WFSR), de Concernstaf en het Facilitair Bedrijf. De gemeenschappelijke ondernemingsraden overleggen met de directie van het betreffende organisatieonderdeel.

Centrale medezeggenschapsorganen

WUR kent drie centrale medezeggenschapsorganen. In de centrale ondernemingsraad (COR) hebben leden zitting die zijn afgevaardigd door de (gemeenschappelijke) ondernemingsraden van de 5 kenniseenheden, WFSR, de Concernstaf en het Facilitair Bedrijf. De studentenraad (SR) en de gezamenlijke vergadering (GV) zijn centrale medezeggenschapsorganen van Wageningen University. De SR bestaat uit studenten en kent een zittingstermijn van één jaar. De GV bestaat uit medewerkers van Wageningen University die zijn afgevaardigd door de COR, aangevuld met twee direct gekozen medewerkers van Wageningen University, twee direct gekozen PhD kandidaten en ten minste zes studenten die zijn afgevaardigd door de SR. Medewerkers en studenten hebben evenveel stemmen binnen de GV.

De WUR Council is het overleg waarin de COR en GV samenkomen, zonder dat de WUR Council als zodanig wettelijke medezeggenschapsrechten heeft. De centrale medezeggenschapsorganen overleggen met de raad van bestuur.

medezeggenschap.jpg