Mobiliteit

Mobiliteit is één van de thema’s binnen het duurzaamheids- en MVO-beleid van Wageningen University & Research (WUR) en daarmee een vast onderdeel in de bedrijfsvoering. Ambitie is om de CO2 emissie van al het vervoer van WUR jaarlijks met minimaal 2% te verminderen.

Hoe WUR dit wil doen is vastgelegd in de Mobiliteitsvisie 2030. De praktische uitwerking voor de komende periode is te vinden in de Uitvoeringsagenda Mobiliteit 2018-2022. De kernwoorden van ons mobiliteitsbeleid zijn: veilig, gezond, duurzaam, bereikbaar en toekomstgericht. Minder en duurzamer vervoer betekent een lagere uitstoot van CO2, minder fijnstof, minder geluidsoverlast, energiebesparing, geen uitputting van natuurlijke hulpbronnen en gezondheidswinst.

Minder vervoersbewegingen en de overstap naar duurzamer vervoer

Het mobiliteitsbeleid richt zich vooral op minder vervoersbewegingen: meer plaats- en tijdonafhankelijk werken door gebruik te maken van een mix van digitale middelen. Ook wordt de overstap naar duurzamer vervoer gestimuleerd: meer op de fiets en met de trein, en minder met de auto en het vliegtuig. Een derde punt is het verduurzamen van fossiel’ vervoer, door maatregelen gericht op een efficiënt en groener wagenpark en het faciliteren van elektrisch vervoer.

Een greep uit de initiatieven tot nu toe:

  • videoconferencing om vervoersbewegingen, reistijd en CO2 uitstoot te verminderen
  • plaatsen van elektrische oplaadpunten voor elektrische auto’s, e-bikes en e-scooters
  • een fietsplan voor medewerkers
  • uitbreiding van de fietspaden en fietsstallingen op de campus
  • realisatie busbaan met twee extra bushaltes op de campus
  • regelmatig uitvoeren van een mobiliteitsmeting naar woon-werkverkeer onder medewerkers en studenten

Een aantal van bovenstaande initiatieven komt samen in het project Mobility as a Service, kortweg MaaS. Dit project omvat het in combinatie beschikbaar maken van diverse (duurzame) vervoersoplossingen voor medewerkers en – in bepaalde gevallen – studenten.

Wageningen University & Research doet het op fietsgebied al heel goed: 55% van de medewerkers fietst naar het werk!

Wat betreft het woon-werkverkeer blijkt uit metingen dat ruim de helft (55%) van de medewerkers naar het werk fietst. Zelfs 72% van de studenten fietst naar de studieplek. Van de studenten reist 22% met OV, ongeveer 6% van de medewerkers gebruikt het OV voor het woon-werkverkeer.

Mobiliteit WUR

Aandeel in de CO2 footprint

In de CO2-footprint van WUR heeft de emissie door vervoersbewegingen een steeds groter aandeel. Het gaat daarbij vooral om de CO2-emissie van vliegreizen, woon-werkverkeer en reizen met de auto. Het aandeel van emissie door gebouwen werd juist kleiner door energiebesparingen en inkoop van groene elektriciteit. In het referentiejaar 2010 was 16,6 kton CO2 te relateren aan mobiliteit. Dit was 17% van de totale emissie van 82,9 kton. In 2017 was het aandeel mobiliteit 45%: 18,2 kton van de totale footprint van 40,7 kton CO2.