Medewerkers en integriteit

Medewerkers van Wageningen University & Research tekenen in hun aanstellingsbrief om zowel naar de letter als naar de geest integer te handelen. In de aanstellingsbrief voor nieuwe medewerkers worden specifiek een aantal codes, reglementen en afspraken genoemd om de integriteit van de organisatie en daarmee die van de medewerkers te borgen.

U vindt hier een toelichting op de in de aanstellingsbrief genoemde zaken:

Gedragscodes

Richtlijnen voor auteurschap, citatie en affiliatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Geheimhouding

Integriteitscode Wageningen University & Research

Om de gewenste waarden en normen expliciet te maken is door Wageningen University & Research een Integriteitscode opgesteld. Naleving van deze waarden borgt handhaving van de waarden en normen van onze organisatie. Lees hier meer informatie over integriteit.

Nevenwerkzaamheden

Medewerkers die naast de functie bij Wageningen University & Research (WU/DLO) nevenwerkzaamheden verrichten, zijn verplicht om de werkgever hiervoor toestemming te vragen. Lees daar de Regeling Nevenwerkzaamheden Wageningen University & Research op na.

Het is zowel voor de interne organisatie als voor potentiele opdrachtgevers belangrijk om inzicht te hebben in nevenwerkzaamheden. Zo wordt (de schijn van) belangenverstrengeling voorkomen. Zodra u in dienst bent, kunt u via My HR (klik op ‘Nevenwerkzaamheden’) de module Nevenwerkzaamheden activeren en hierin uw nevenwerkzaamheden vermelden. Uw leidinggevende zal de nevenwerkzaamheden vervolgens beoordelen

Netwerkreglement

Meer informatie over Corporate Governance van Wageningen University & Research. 

Non-concurrentiebeding