prof.dr. J (Jakob) Wallinga

prof.dr. J (Jakob) Wallinga

Leerstoelhouder/Hoogleraar

Ik ben geinteresseerd in verandering in bodem en landschap in de tijd, en gespecialiseerd in de ontwikkeling en toepassing van luminescentiedateringsmethoden om het geologisch archief te lezen.

Mijn onderzoeksinteresse is geinspireerd op het besef dat sediment en bodems een schat aan informatie bevat over hoe ons landschap zich ontwikkeld heeft onder invloed van natuurlijke processen en menselijk handelen. Dateringsmethoden zijn essentieel om dit geologisch archief te onsluiten, en luminescentiedatering is een breed toepaspare methode die gebruikt kan worden op tijdschalen van decennia tot een miljoen jaar.

Als we goed begrijpen hoe en waarom landschappen veranderen, kunnen we deze informatie gebruiken om effectieve en duurzame beheerstrategieen te ontwikkelen, waarbij we niet vechten tegen natuurlijke processes, maar deze juist benutten.

Ik leid het Nederlands Centrum voor Luminescentiedatering. De faciliteit voor luminescentiedatering is gehuisvest op de WUR campus. Meer informatie hierover is te vinden op www.ncl-geochron.nl