dr. MPM (Margreet) van der Burg

dr. MPM (Margreet) van der Burg

Universitair Docent

Voor biografie, zie svp de Engelse versie!

Hieronder een selectielijst met publikaties in het Nederlands over Nederland, sommigen online; meest complete lijst publicaties: zie Google Scholar:

Selectie Nederlandse boeken:

(with D. Storm) In de voetsporen van de kritische boerin: 25 jaar Landelijke Boerinnen Belangen, 1983-2008, Wageningen: Wetenschapswinkel Wageningen UR, 2011, 76 pp.

(with M. Bos-Boers) Vrouwen, Wageningen en de Wereld. Wetenschap, studie en loopbaan, 1918-2003, Verloren, Hilversum, 2003, 255 pp.

‘Geen tweede boer’. Gender, landbouwmodernisering en onderwijs aan plattelandsvrouwen in Nederland, 1863-1968, Verloren, Hilversum, 2002, 465 pp.

(with T. Duffhues) Laat ze maar leren. Een eeuw onderwijs van de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond, NCB Tilburg, 1998, 112 pp.

(with K. Lievaart) Drie generaties in schort en overall. Terugblik op een eeuw vrouwenarbeid in de landbouw, Wageningen, 1998, 118 pp.

Selectie Nederlandse artikelen:

Modernisering aan den lijve. Klederdracht en overall in de garderobe van de boerin en plattelandsvrouw, 1920-1960, Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 28, 2008, 124-153.

‘We hadden altijd wat te doen’. Drie generaties boerendochters en hun leven op de boerderij in de twintigste eeuw, Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, 58, 2003, 195-224.

Consolidatie en verbreding bij landbouworganisaties voor de Tweede Wereldoorlog: een historische taakverdeling naar gender en generatie, Tijdschrift voor Sociaalwetenschappelijk onderzoek van de Landbouw, 16, 2001, 220-229.

Agrarische geschiedenis: een spannend vak voor vernieuwers, Spil. Kritisch tweemaandelijks tijdschrift over landbouw, landschap, natuur, milieu en leven in het landelijk gebied, no 177/178, 2001, 26-31.

(with B. Bock) Vrouwenarbeid in de agrarische sector, Vrouwen: leven en werk in de twintigste eeuw, Pott-Buter, H., and K. Tijdens (eds), Amsterdam: Amsterdam University Press, 1998, 219-240.

(with I. van Huet),"Niet het diploma, maar het huwelijk maakte je tot boerin". Onderwijs voor agrarische vrouwen vanaf 1850 tot 1940, Een tien voor vlijt: meisjesonderwijs vanaf de oudheid tot de MMS, Dekker, K. den, et al. (eds), Zutphen, 1992, 117-134.

Th.W.S. Mansholt (1879-1956) pedagoge in de plattelandspraktijk, Vrouwelijke pedagogen in Nederland, M. van Essen and M. Lunenberg (eds), Nijkerk, 1991, 92-106; 207-209.

Dames, boerinnen en plattelandsvrouwen op het Nederlandsch Landhuishoudkundig Congres (1846-1940) I. Van opluistering tot feministisch optreden (1846-1873), Spil. Kritisch tweemaandelijks tijdschrift over landbouw en platteland, 93-94, 1991, 12-20.

Landbouwhuishoudleraressen van dorp tot dorp, 1909-1940, Vrouwen van het land. Anderhalve eeuw plattelandsvrouwen in Nederland, Backerra, F., et al. (eds), Zutphen, 1989, 129-152.