Terug naar profiel

Onderwijsactiviteiten - dr. M (Marjolein) Derks

Vakken

FTE79224 MSc Research Practice Agricultural Biosystems Engineering
FTE80424 MSc Thesis Agricultural Biosystems Engineering
FTE80436 MSc Thesis Agricultural Biosystems Engineering
FTE79324 MSc Research Practice Agricultural Biosystems Engineering
FTE12803 Introduction Biosystems Engineering part 2
FTE33806 Biosystems Design
FTE70424 MSc Internship Agricultural Biosystems Engineering
FTE70224 MSc Internship Agricultural Biosystems Engineering
FTE25806 Research Methods Biosystems Engineering
FTE24806 Engineering Design