Terug naar profiel

Projecten - TM (Tamika) Wopereis

Gezonde en duurzame voedselomgevingen in Nederlandse wijken

Het doel van dit project is om te onderzoeken hoe gezonde en duurzame voedselomgevingen kunnen worden mede gecreëerd, geïmplementeerd en onderhouden in Nederlandse wijken van de regio Foodvalley. Hiervoor wordt er gekeken naar verschillende settingen/pilots: 

- Co-creatie van een gezonde en duurzame voedselomgeving in Veenendaal met inwoners, ondernemers, maatschappelijke werkers, beleidsadviseurs. 

- Evaluatie van een evenementen beleid voor gezonde en duurzame voedselomgevingen op evenementen in Wageningen

-  Evaluatie van publieke-private samenwerking voor een gezonde en duurzame treinstation Ede-Wageningen

 

Hier vindt u meer informatie over dit project. Dit PhD-project wordt uitgevoerd van september 2020 tot september 2024 en is onderdeel van de Regio Deal Foodvalley. Het begeleidende team bestaat Prof. dr. Emely de Vet (WUR), co-promotoren: dr. Maartje Poelman (WUR) and dr. Marleen Gillebaart (Utrecht University).