Project

Waterlinzen (eendenkroos) als nieuwe duurzame eiwitbron voor humane consumptie

Waterlinzen (eendenkroos) is het kleinste bloeiende plantje op aarde, dat drijft op stilstaand water. Het is een bijzonder plantje omdat het zich enorm snel vermeerdert en boordevol eiwitten zit, en het heeft geen goede landbouwgrond nodig om te groeien. Het is één van de plantensoorten ter wereld die het meeste biomassa kan produceren per hectare, en vanwege het hoge eiwitgehalte is het zes keer efficiënter in eiwitproductie dan soja, dat juist zorgt voor grootschalige ontbossing.

Vanwege een zeer goede aminozuursamenstelling kan het ook nog een hoogwaardige eiwitbron zijn voor humane voeding en daarnaast bevatten waterlinzen ook hoge niveaus van verschillende gezondheid-bevorderende stoffen, zoals mineralen, carotenoïden, vitamines en antioxidanten.

Bron van eiwit

Waterlinzen kunnen op wereldschaal worden gebruikt als een nieuwe, duurzame plantaardige bron van eiwitten en kunnen daarmee bijdragen aan een oplossing voor het opkomende wereldwijde tekort aan plantaardig eiwit. In de zoektocht naar nieuwe plantaardige eiwitbronnen stuitte onderzoeker Ingrid van der Meer op waterlinzen die echter voor menselijke consumptie nog niet zijn toegestaan omdat ze onder de 'Novel Food' regelgeving vallen en er eerst wetenschappelijk onderbouwde risicoanalyses nodig zijn voordat het gebruikt mag worden op de voedingsmarkt.

Indoor teelt van waterlinzen voor het onderzoek naar inhoudsstoffen
Indoor teelt van waterlinzen voor het onderzoek naar inhoudsstoffen

Plan van aanpak

In het onderzoek van Wageningen University & Research, dat gefinancierd wordt door Stichting Goeie Grutten, wordt allereerst de wettelijke vergunning voor het gebruik van waterlinzen voor menselijke consumptie bij de Europese voedselautoriteit aangevraagd. Verder wordt onderzoek gedaan naar nieuwe voedingsproducten met waterlinzen die op kwaliteit, smaak, textuur en voedingswaarde worden geanalyseerd. Hiermee wordt inzicht verkregen in de kansen en hindernissen die er zijn voor grootschalige implementatie van waterlinzen in de voedingsmiddelenindustrie. Daarnaast worden consumentenstudies uitgevoerd, en wordt het maatschappelijke debat aangegaan over voedselzekerheid en hoe duurzaamheid van voedingsproducten van lokale naar mondiale schaal kan worden verbeterd.

Beoogd resultaat

Dit multidisciplinaire onderzoeksproject richt zich op de lancering van waterlinzen als een nieuw, duurzaam en eiwitrijk gewas dat kan bijdragen aan voedselzekerheid voor de groeiende wereldbevolking.