Publicaties

NSO-typering 2016 : normen en uitgangspunten bij typering van agrarische bedrijven in Nederland

van Everdingen, Walter; Wisman, Arjan