Publicaties

Virus- en vectorbeheersing in pootaardappelen en suikerbieten : Eindverslag PPS TU18049

Verbeek, Martin; van Rozen, Klaas; de Wolf, Pieter; van der Vlugt, René; Bergervoet, Jan; van den Berg, Wim; van Dam, Darleen; Allema, Bas; Raaijmakers, Elma; Langeslag, Geert

Samenvatting

PVY wordt door bladluizen van zieke naar gezonde planten overgebracht. De gevolgen van klimaatverandering op het gedrag van bladluizen is één van de oorzaken van grotere problemen met PVY in de pootaardappelteelt. Bladluisvluchten zullen steeds vaker vroeger in het voorjaar, maar ook nog laat in het jaar optreden. Het voor de pootaardappelteler beschikbare middelenpakket om bladluizen te bestrijden staat echter steeds meer onder druk. Dit eindverslag van de PPS virus- en vectorbeheersing in de pootaardappel (en in suikerbiet) geeft de resultaten weer van onderzoek dat er op gericht is een betere risico-inschatting op infecties te maken en een aantal handvatten te bieden om infecties en verspreiding van PVY en bietenvergeling zoveel mogelijk tegen te gaan.