Publicaties

Bioconversie van digestaat door wormen: productie van eiwit en compost

Elissen, Hellen; van der Weide, Rommie

Samenvatting

Dit rapport beschrijft groei op en omzetting van de dikke fractie (28 % droge stof) van digestaat door E. fetida wormen (compostwormen) in 6 kweekbedden van elk 5 m2. De begindichtheid van de wormen was 5 kg/m2. Het digestaat was afkomstig uit de ACRRES vergister die gevoed werd met rundermest en natuurgras. In de vijf weken durende proef bij Lumbriculus te Oostwold werd het voorgecomposteerde digestaat continu omgezet in wormencompost waarbij 22 % (natgewicht) van het digestaat afgebroken werd. De omzettingssnelheid was 1.6-3.2 kg (3.2-6.4 L) per kg levende wormen (per m2) per week. Door het opeten van het digestaat veranderden structuur van en nutrieĢˆnten in het digestaat: De ontstane wormencompost had een korrelige lichte structuur en ammoniak nam bijvoorbeeld met 65 % af. Ook groeiden de wormen in biomassa en produceerden ze cocons. De gemiddelde groei in natte wormenbiomassa was 4 % per week. De maximale snelheden werden nog niet bereikt in dit experiment, maar het is duidelijk dat vermicompostering tot een substantieĢˆle afbraak van de dikke fractie van digestaat leidt en de productie van een nieuwe meststof (wormencompost) en nieuw eiwit (wormenbiomassa).