Op locatie

Cursus Pikgedrag bij leghennen voorkomen

Wil je weten hoe gedragsproblemen, zoals verenpikken en kannibalisme bij leghennen beïnvloed worden? Dan is deze cursus iets voor jou. Dit programma gaat in op de factoren die van invloed zijn op het gedrag van leghennen. We bespreken factoren zoals aanleg, maar ook de huisvesting van de leghennen.

Verder onderzoeken we in hoeverre de factoren samenhangen en hoe je gedragsproblemen bij de kippen voorkomt. Uiteindelijk streven we met deze cursus naar een beter welzijn van deze dieren.

Organisator Wageningen Academy
Duur 2 dagen
Prijs € 1.295,00

Deze cursus wordt in november gegeven, de datum volgt.
Je kunt alvast je interesse tonen.

Waarom deze cursus volgen?

Na afronding van de cursus:

  • Weet jij in hoeverre strooisel, licht, groepsgrootte, zitstokken en voer van invloed zijn op het verenpikken.
  • Ben je je bewust van het multifactoriële karakter van pikgedrag bij pluimvee (als probleem).
  • Heb je nieuwe kennis en actuele inzichten opgedaan op het gebied van dierenwelzijn, gedragsproblemen en agressief gedrag bij leghennen.
  • Weet je hoe je tot praktische en duurzame oplossingen voor de sector komt.

Voor wie is deze cursus?

Ben jij een professional en wil jij je kennis over het pikgedrag van kippen bijspijkeren? Dan is deze cursus voor jou. Bij deze cursus zien we vaak pluimveehouders, dierenartsen en jonge academici.

Programma & onderwerpen

In deze tweedaagse cursus wordt er op een interactieve manier ingegaan op het pikgedrag van leghenne waarbij:

  • Je werkt aan een eigen praktijkcasus op basis van het lesmateriaal
  • Experts delen wetenschappelijke en praktijkkennis;
  • In groepsverband werk je met elkaar aan de casussen;
  • Tijdens een dagdeel van de cursus bezoeken we een praktijklocatie.

De volgende onderwerpen komen voorbij:

Fokkerij en genetica

Fokkerij en genetica spelen een belangrijke rol bij het beheersen van pikgedrag bij leghennen. Door middel van fokprogramma's kan je streven naar het verbeteren van het temperament en het verminderen van agressie bij kippen. Het is belangrijk om te begrijpen dat pikgedrag een complex gedrag is. Verschillende genetische en omgevingsfactoren hebben een sterke invloed. Het is daarom essentieel om de juiste kennis te hebben van genetica en fokkerijtechnieken om het pikgedrag van kippen op lange termijn te kunnen verbeteren.

Huisvesting

Huisvesting is een ander belangrijk aspect dat van invloed kan zijn op het pikgedrag van leghennen. Door het bieden van een goede huisvesting en omgeving kunnen stressfactoren worden verminderd en kan de algemene gezondheid van de dieren worden verbeterd. Bovendien kan het ontwerpen van de huisvesting en de inrichting van de leefomgeving van de kippen, zoals het verstrekken van voldoende schuilplaatsen en verrijkingsmateriaal, helpen bij het voorkomen van pikgedrag.

Voeding

Goede voeding is essentieel voor het welzijn en de gezondheid van leghennen. Het is daarom belangrijk om de voeding van de dieren zorgvuldig samen te stellen en te monitoren. Zo is het belangrijk dat het voer voldoende eiwitten en andere voedingsstoffen bevat, zodat de hennen in goede conditie blijven. Daarnaast is het belangrijk om de voeding af te stemmen op de behoeften van de verschillende levenfasen van de hennen.

Gezondheid

Een goede gezondheid is cruciaal voor het welzijn van leghennen en voor de kwaliteit en kwantiteit van de eieren die ze leggen. Het is daarom belangrijk om de gezondheid van de dieren nauwlettend in de gaten te houden en preventieve maatregelen te nemen om ziektes te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door de hygiëne in de stal te verbeteren, de dieren regelmatig te laten vaccineren en te zorgen voor gezonde en gevarieerde voeding.

Praktische informatie

De kosten van dit programma zijn €1295,- per persoon, inclusief materialen, lunch, koffie/thee/water.

We ontvangen tussen de 16 en 24 deelnemers.

Op basis van aanwezigheid ontvang je na afloop een certificaat.

We organiseren deze cursus in samenwerking met Aeres Training Centre Barnveld.

Aeres Training Centre Barneveld

In de aanloop naar deze cursus houden wij de situatie rondom vogelgriep nauwlettend in de gaten en treffen indien nodig aanvullende voorzorgsmaatregelen. Wij vragen deelnemers om de hygiënemaatregelen in acht te nemen voordat zij naar deze cursus komen.

Blijf op de hoogte

Je kunt alvast interesse tonen in de volgende editie. Vragen? Neem contact op met Wageningen Academy.