Blended

Toekomst verkennen voor beheerders openbare ruimte

De openbare ruimte moet grondig op de schop om te voldoen aan ambities zoals klimaatadaptatie, het vergroenen van de leefomgeving, energietransitie of de tien-minutenstad. Complexe opgaven die vragen om het combineren van transities, een geïntegreerde aanpak voor een toekomstbestendige openbare ruimte en infrastructuur. Dat vraagt veel van beheerders. Hoe programmeer je de vervanging van riolering of andere assets in onderlinge samenhang? Is het slim om nu al een reservering te maken voor bijvoorbeeld een warmtenet waarvan je niet weet of en wanneer dat er gaat komen? Wat bepaal je op wijk- of straatniveau en om welke keuzes vraagt dit op stads- of regionaal niveau? Hoe kun je nu lange-termijn-keuzes maken terwijl je niet precies weet hoe de toekomst zal zijn?

Organisator Wageningen Academy, Landscape Architecture and Spatial Planning
Datum

ma 12 februari 2024 tot vr 8 maart 2024

Duur 8 weken (80 uur)
Prijs € 2.295,00

Deze cursus staat niet open voor aanmelden. Je kunt alvast interesse tonen.

Voertaal: Engels

Cursusprijs laatste editie €2.295,-

Doelgroep

Deze cursus is ontworpen voor een brede groep beheerders van de openbare ruimte: asset managers, integraal beheerders, beheerregisseurs en beheerstrategen. Ook masterstudenten met een achtergrond in ruimtelijke planning of ontwerp nemen deel aan de cursus. Tijdens de cursus werk je samen in kleine gemengde groepen van professionals en masterstudenten. Deze combinatie van praktische en theoretische kennis vanuit verschillende disciplines leidt tot een andere kijk op de opgaven en tot vernieuwende oplossingen.

Leeruitkomsten

Na het voltooien van dit programma kun je:

 • Verschillende vormen van complexiteit en onzekerheden in het beheer van de openbare ruimte identificeren.
 • Mogelijke toekomstscenario’s ontwikkelen voor beheer van de openbare ruimte.
 • Bovengrondse en ondergrondse assets interpreteren en analyseren als systemen.
 • Toekomstbeelden beoordelen vanuit verschillende perspectieven en waarden.
 • Bepalen welke benaderingen geschikt zijn om onzekerheden te verkennen.
 • Theoretische kennis combineren met je eigen praktijkkennis en ervaring.

Programma

In deze cursus gaan we ervan uit dat onzekerheden en complexiteit in beheer het nieuwe normaal zijn. Je maakt kennis met verschillende strategieën om te kunnen inspelen op de onzekerheden. Je leert begrijpen waarom mensen en organisaties zoveel moeite hebben om rekening te houden met het onbekende en onverwachte. Je gaat aan de slag met verschillende vormen van toekomstverkenningen. Ook gaan we in op de vraag hoe je strategische keuzes kunt maken die recht doen aan de waarde van de openbare ruimte voor de samenleving.

We bieden geen pasklare oplossingen of handboeken, wel kennis en vaardigheden hoe je op een meer strategische manier kunt omgaan met de complexe en onzekere werkelijkheid. Zo ben je straks beter in staat om voor te sorteren op de toekomst.

De volgende onderwerpen komen in de cursus aan bod:

 • Typen complexiteit en onzekerheid
 • Systeembenadering
 • Het nut van toekomstverkenningen
 • Scenario’s, modellen en simulaties
 • Waarden en beoordelingskaders

In een periode van vier weken ga je aan de slag met de stof in werkcolleges en lezingen, oefeningen, discussie-opdrachten, groepswerk en een intensieve workshop over een praktijkcasus. Je brengt daarnaast ook een eigen casus in om samen met masterstudenten op te reflecteren. De cursusactiviteiten vinden deels online en deels op campus/locatie plaats.

De studiebelasting van de cursus is 80 tot 90 uur. In de eerste drie weken gaat het in totaal om elf dagdelen. De laatste week bestaat uit een fulltime intensieve workshop waarin je in groepen werkt aan een praktijkcasus. Een gedetailleerd programma is beschikbaar bij de programmamanager Janine Quist.

Gemengde groepen
In de cursus werk je samen met andere professionals en met masterstudenten vanuit verschillende disciplines. Complexe uitdagingen in de openbare ruimte kun je niet alleen vanuit je eigen perspectief als beheerder, planner of ontwerper oplossen. Je hebt elkaar nodig om tot oplossingen te komen die ertoe doen: andere disciplines en een combinatie van praktische en theoretische kennis.

Dit kan lastig zijn, je moet elkaar leren verstaan om samen tot vernieuwende oplossingen te komen. In de cursus gaat het daarom niet alleen om de inhoud, maar ontwikkel je ook vaardigheden om de complexe opgaven integraal te benaderen. Oud-deelnemers zijn enthousiast over dit concept. Benieuwd naar hun ervaringen? Lees het interview met twee oud-cursisten (onder Gerelateerde Content, rechts).

Engels - Nederlands
Goed om te weten: zoals gebruikelijk bij universitaire masteropleidingen is de voertaal Engels. In deze cursussen gaan we daar pragmatisch mee om. Er is voldoende ruimte voor instructies en dialogen in het Nederlands. In de praktijk blijkt dat de soms aanwezige vrees voor het Engels niet nodig is. Hierover lees je meer in het nieuwsbericht Cursus aan de WUR: bij twijfel zeker doen (onder Gerelateerde content, rechts).

Leergang
Deze cursus is ontwikkeld door experts van Wageningen University in samenwerking met de stichting Managing Public Space. De cursus is onderdeel van een leergang van drie complementaire cursussen, die afzonderlijk en in willekeurige volgorde gevolgd kunnen worden. De inhoud is afgestemd met beheerprofessionals van overheden, advies- en kennisorganisaties die deelnemen aan de stichting MPS. Voor meer informatie zie: Leergang Managing Public Space - WUR.

Online informatiesessie
Wil je meer uitleg over de cursussen? Meld je dan aan voor de eerstvolgende online informatiesessie via een e-mail naar continuingeducation@wur.nl of mail naar janine.quist@wur.nl om een opname van de meest recente informatiesessie te kunnen terugkijken.

Certificaat

Wanneer je de cursus met goed gevolg hebt afgelegd, ontvang je een Microcredential. Microcredentials zijn digitale certificaten voor korte onderwijsprogramma’s en geven een kwaliteitskeurmerk aan deze cursussen.

Gecoördineerd door

Blijf op de hoogte