Blended

Cursus Didactiek voor onderwijs voor professionals

Universiteiten hebben naast onderwijs voor initiële studenten ook Onderwijs voor Professionals als taak. Bij onderwijs voor (externe) professionals past een bepaalde vormgeving en begeleiding/supervisie. Om te ondersteunen bij de (door)ontwikkeling van dit type onderwijs en ook van elkaar te leren, biedt de EWUU alliantie (TU/e, WUR, UU and UMC Utrecht) de leergang ‘Didactiek voor Onderwijs voor Professionals aan’.

Organisator Centrum voor Academic Teaching and Learning (Utrecht University) als onderdeel van de alliantie TU/e, WUR, UU and UMC Utrecht
Duur 4 modules (kies een of meer) van elk 4 uur + voorbereidingen

Dit is een Engelstalige cursus. Voor meer informatie: