Kremboong

Provincie Drenthe
Ligging Beilen
Coordinaten 231.8; 530.2
Hoogte tov NAP +16 m
Oppervlakte 30.6 ha
Eigenaar/beheerder Drenths Landschap
Bijzondere status A-locatie/Natura2000
Jaar van aanwijzing 1997
Delen beheerd tot 1983
FGR Hogere Zandgronden
Fysiotoop Forten en overstoven laagten, uitgestoven laagten
PNV Vochtig Zomereiken-Berkenbos
Kremboong
Kremboong

De bossen van Kremboong werden rond 1860 aangelegd op het Drijbersche Veld als geldbelegging door de voormalige eigenaar van de suikerfabriek Kremboong op Java. In 1938 wordt de oorspronkelijke grove-dennenopstand gerooid. De bestaande opslag werd hierbij gespaard en heeft zich tot het huidige bos ontwikkeld. Het bos bestaat nu uit ruwe berk en zomereik. Verspreid staan grove den, Amerikaanse vogelkers of fijnspar. Verder komen Amerikaans krentenboompje, framboos, sporkehout, hulst en lijsterbes voor. In de kruidlaag domineren rode en blauwe bosbes.

De bodem bestaat uit dekzandgronden, waarover plaatselijk stuifzand is afgezet en moerige en veengronden.

Kaart