Blended

Online Master Plant Breeding

De Engelstalige online master Plant Breeding gaat in op de fysiologie, ecologie en genetica van gecultiveerde gewassen. De plantenveredeling speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van variëteiten voor menselijk voedsel, diervoeding en industriële toepassingen. Nieuwe variëteiten zijn nodig om te voldoen aan de huidige eisen, zoals ziekteresistentie, een hoge kwaliteit en opbrengst, en duurzaamheid. Tijdens de master Plant Breeding doe je de vereiste kennis en vaardigheden op om nieuwe of verbeterde gewassen te ontwikkelen, van moleculair niveau tot populatieniveau. Doordat de opleiding parttime en online is te volgen, is hij heel geschikt voor professionals die een volledige MSc-opleiding willen doen.

Organisator Wageningen University & Research

Dit is een Engelstalige opleiding. Voor meer informatie:

//wur.faqtory.nl/widgets/faqpage/12a66fce
//wur.faqtory.nl/widgets/categories/5ac60268