Oosteresch

Provincie Drenthe
Ligging Coevorden
Coordinaten 248.0-535.5
Hoogte tov NAP x m
Oppervlakte 31.1 ha
Eigenaar/beheerder Staatsbosbeheer
Bijzondere status
Jaar van aanwijzing 1989
Delen beheerd tot 1989
FGR Hogere zandgronden
Fysiotoop leemarm en lemig dekzand, vochtige dekzandlaagte
PNV Droog Wintereiken-Beukenbos
Oosteresch, een twintigste eeuwse heidebebossing
Oosteresch, een twintigste eeuwse heidebebossing

Bosreservaat Oosteresch ligt op zwak tot sterk lemige dekzandgronden. In het noorden van het bosreservaat ligt een ven. Het reservaat grenst aan drie zijden aan landbouwgronden.

Het bos is rond 1935 aangelegd op voormalige heidevelden. Bij de aanleg werd vooral Japanse lariks en fijnspar gebruikt. Hierbij werden ook eikels verspreid om een blijvende menging met loofhout te krijgen. Ook werden Amerikaanse eik en tamme kastanje meegeplant. In de jaren ’60 is er sterk gedund onder het loofhout om het naaldbos te begunstigen. Ook werden stukken omgevormd naar douglasbos.Tegenwoordig komt in de open lariksbossen weer een struiklaag met zomereik en lijsterbes voor. De douglasbossen hebben een zeer spaarzame ondergroei.

In het bosreservaat komen voor bochtige smele, rankende helmbloem, brede stekelvaren  en bronsmos voor.

zie ook: www.staatbosbeheer.nl >>natuurgebieden >> drenthe

Kaart