Slikken van Flakkee

Provincie Zuid-Holland
Ligging Goedereede
Coordinaten 60.0-423.5
Hoogte tov NAP 1.5 m
Oppervlakte 323.2 ha
Eigenaar/beheerder Staatsbosbeheer
Bijzondere status Natura2000
Jaar van aanwijzing 1998
Delen beheerd tot 1972
FGR Zeekleigebied
Fysiotoop kreek-en plaatranden, kreken en platen
PNV Essen-Iepenbos
Slikken van Flakkee, één van de grootste bosreservaten
Slikken van Flakkee, één van de grootste bosreservaten

Het bosreservaat Slikken van Flakkee ligt op de slikken en schorren van een voormalig getijdensysteem in het Grevelingenmeer. Na de afsluiting van het Brouwershavense Gat in 1971 heeft zich op de drooggevallen schorren en slikken spontane vegetatieontwikkeling voorgedaan.

In het bosreservaat is in deze ontwikkeling een zonering herkenbaar. Het verst in ontwikkeling is het bos op de overgang van de schorren naar de voormalige zeedijk. Hier komt opgaand bos met boswilg en grauwe wilg voor, waarbij de eerste domineert. Hier komen ook onder meer adelaarsvaren, brandnetel, koninginnekruid, riet en groot hoefblad voor. Waar duindoorn voorkomt en domineert is het terrein ontoegankelijk. Hier en daar steken wilgen boven de duindoorn uit. Aan de kant van de dijk liggen struwelen met meidoorn, wegedoorn en kornoelje. De overgangen naar het water zijn nog steeds open.

De geleidelijke overgang van zoute naar zoete milieus is een interessant onderwerp voor onderzoek.

Kaart