Project

Voeden van steden & migratie

Veel ontwikkelingslanden verstedelijken snel. Stedelingen lijden aan ondervoeding, overgewicht, te weinig toegang tot gezonde voeding en een slechte kwaliteit van de leefomgeving. WUR brengt uiteenlopende expertise bij elkaar om samen met lokale actoren zowel strategische interventies als praktische oplossingen voor duurzamere voedselsystemen in steden in Afrika en Azië.

Maar hoe voed je de groeiende stad? Hoe versterk je de verbinding tussen de stad en het omringende agrarische platteland zodat voor alle burgers de toegang tot gezond en voldoende voedsel verbetert? Wat kun je leren uit de bestaande sociale structuren en consumentengedrag in de steden voor interventies in aanbodketens voor voedsel? En welke rol spelen arbeidsmigranten (ruraal-urbaan en internationaal) daarin? Een extra uitdaging daarin is om grip krijgen op de informele systemen. Zo lijkt de verbinding tussen productie in het landelijke gebied en voedselvraag vooral via informele systemen te lopen en is de bevolkingssamenstelling divers en niet altijd volledig in beeld.

We richten ons op ‘Zero hunger’ (SDG 2) en ‘Sustainable cities and communities’ (SDG 11). Het doel is om beter inzicht in en daarmee beter grip op stedelijke voedselsystemen te krijgen om zo te werken aan duurzame, veerkrachtige stedelijke voedselsystemen. Daarbij is er bijzondere aandacht voor de invloed van migratie op deze voedselsystemen.

In drie snelgroeiende steden in Afrika en Azië - Dhaka in Bangladesh, Nairobi in Kenya en Kampala in Uganda – vindt onderzoek plaats langs drie sterk samenhangende lijnen:

  • A - VOORBEREIDEN – In deze lijn worden de relaties in en effectiviteit van een stedelijk voedselsysteem in de context van Afrika en Zuidoost-Azië in kaart gebracht, met name om ook de situatie en rol van migranten in de stedelijke context (zowel metropolitaans, secundaire steden als vluchtelingenkampen) beter te begrijpen;
  • B - ANALYSEREN – In deze lijn ligt de nadruk op de verbindingen in het voedselsysteem tussen platteland en stad en de analyse van die relatie moet leiden tot het identificeren van effectieve maatregelen (hefboomwerking, kantelpunten) die bijdragen aan verbeterde voedselzekerheid in de stad en haar regio;
  • C - ADVISEREN – De lijn sorteert voor op betere resultaten van het voedselsysteem, door tegelijkertijd de sociaaleconomische, technologische, ruimtelijke en organisatorische (‘governance’) dimensies van het functioneren en de resultaten van voedselsystemen aan te pakken.

Special Issue

"Applications of rural-urban food systems to enhance food and nutrition security in the global south"

Download the Editorial

Urban growth leads to shifts that impact livelihood factors in informal settlements, for consumers, midstream and producers in search of new opportunities.

Publicaties