Ondersteun jonge vrouwelijke onderzoekers in de dierkundige biologie met het Lucie Timmermans Fonds

Het Lucie Timmermans Fonds ondersteunt jonge vrouwelijke onderzoekers aan Wageningen University op het gebied van de experimentele zoölogie, de dierlijke celbiologie, de entomologie en de dierfysiologie met als doel om hen in hun wetenschappelijke loopbaan te ondersteunen.

Wie komt in aanmerking voor steun?

Het fonds biedt ondersteuning om een projectvoorstel te schrijven; gedeeltelijke ondersteuning voor een onderzoeksvoorstel om zodoende andere fondsen of financiers aan te kunnen trekken of financiering voor verdieping van een onderzoek.

Curatorium

  • prof.dr.ir. J.L. van Leeuwen, leerstoelhouder Experimentele Zoölogie
  • prof.dr.ir. H.F.J. Savelkoul, leerstoelhouder Celbiologie en Immunologie
  • prof. dr. M. Dicke, leerstoelhouder Entomologie

In memoriam Prof. dr. Lucie Timmermans

Lucie Timmermans studeerde biologie in Utrecht (1951–1958), gevold door een aanstelling als wetenschappelijk medewerker en een promotie (1969) over de schelpontwikkeling van Dentalium ofwel de buisvormige tandschelp. In 1972 werd Lucie aangesteld als lector in Wageningen op voorspraak van Jan Osse, de net daarvoor benoemde hoogleraar Zoölogie. In 1980 werd Lucie benoemd tot hoogleraar ontwikkelingsbiologie. Haar kennis van de histologie zette zij in voor de ontwikkeling van het nieuwe vakgebied van de ontwikkelingsbiologie en de embryologie aan onze universiteit. Daarin werd onder meer gewerkt aan de ontwikkeling van de darm van karpers inclusief de ontwikkeling van endocriene- en immuuncellen en daarnaast de vroege ontwikkeling van zoogdieren. In de laatste fase van haar carrière (tot 1996) werkte zij aan oergeslachtscellen in de vroege embryogenese van vissen.

Lucie heeft een grote bijdrage geleverd aan het inrichten van onderwijs en onderzoek in de dierbiologie en daarmee aan het fundament voor de huidige krachtige positie van de dierbiologie aan onze universiteit.  

Lucie was klein van stuk maar met een groot hart voor de stimulering van wetenschappelijke carrières van jonge vrouwelijke dierbiologen. Zij was vrijgevig en heeft menig dierbiologe uit eigen zak donaties gegeven om zich verder te ontwikkelen. Uiteindelijk heeft zij een eigen fonds opgericht waar nog steeds talentvolle vrouwelijke dierbiologen een beroep op kunnen doen ter ondersteuning van hun volgende stap in de wetenschap.

We zullen ons Lucie blijven herinneren als een van de stimulerende krachten voor de ontwikkeling van de biologie aan onze universiteit.

Johan van Leeuwen

Huub Savelkoul

Over Lucie Timmermans

Prof dr. Lucie Timmermans was van 1972 tot 1980 lector en van 1980 tot 1995 hoogleraar Algemene Dierkunde aan Wageningen University. In de beginjaren heeft ze binnen haar vakgroep een sectie opgezet met als onderzoeksthema: de structuur en functie van de vissedarm. Het onderzoek werd voornamelijk met microscopische en histologische technieken uitgevoerd. Daarnaast kostte het opbouwen van onderwijscollecties van microscopische preparaten de eerste 5 jaar veel tijd. In de jaren tachtig heeft prof Timmermans de sectie Histologie omgevormd tot een sectie Ontwikkelingsbiologie, gericht op vissen. Ze heeft veel onderzoek verricht op het gebied van ontwikkeling van de geslachtscellen in de embryo's van beenvissen. Een tijd lang was zij de enige vrouwelijke hoogleraar aan de universiteit.

Informatie voor aanvragers