Steun studenten uit ontwikkelingslanden met het Anne van den Ban Fonds

Het Anne van den Ban Fonds stelt veelbelovende studenten uit ontwikkelingslanden in staat een opleiding aan Wageningen University & Research te volgen door het uitgeven van studiebeurzen. Na hun afstuderen dragen zij bij aan de duurzame ontwikkeling van hun land.

De impact van uw gift

Dankzij uw gift spelen bekwame en gemotiveerde lokale deskundigen in ontwikkelingslanden straks een leidende rol bij het oplossen van structurele problemen in de landbouwproductie, de plattelandsontwikkeling en het milieu van hun land.

Ontstaan Anne van den Ban Fonds

Het Anne van den Ban Fonds is in 1992 opgericht door twee Wageningse alumni en vernoemd naar dr. ir. Anne van den Ban. Hij is voormalig hoogleraar Voorlichtingskunde aan Wageningen University.

Dr. ir. Anne van den Ban: ‘Eén van de Millenium Development Goals van de VN is om het aantal mensen dat moet leven van minder dan één dollar per dag te halveren. Gebrek aan kennis is één van de oorzaken van armoede. Kennis is een onontbeerlijke factor om uit het slop te raken. Ik besloot daar wat aan te doen. In Wageningen leren ze, met behulp van kennis en inzicht, zelfstandig nieuwe oplossingen te bedenken voor de ontwikkeling van hun land.'

'Ik besloot in 1992 zelf het benodigde geld te betalen om een student de mogelijkheid te geven in het buitenland kennis op te doen. Uit dit idee is het Anne van den Ban Fonds ontstaan.’

Het verhaal van twee donateurs

In 2008 wilden Henk van Oosten en Tineke Snoek een grote schenking doen aan een maatschappelijk doel. Ze kozen voor het Anne van den Ban Fonds. ‘We hebben gezocht naar fondsen die niet al te groot zijn en waar niet veel aan de strijkstok blijft hangen. We willen studenten stimuleren, want investeren in mensen is het meest duurzaam, dan heb je de grootste kans dat er iets goeds gebeurt. Studenten van over de hele wereld worden door het fonds geholpen. Na hun opleiding gaan ze terug naar hun eigen land en dragen daar bij aan ontwikkelingen.’

De twee leerden elkaar kennen tijdens hun studententijd in Wageningen. Zij studeerde landschapsarchitectuur en planologie en hij tuinbouwplantenteelt. ‘De wereldbevolking neemt alsmaar toe, en al die mensen moet je kunnen voeden. Met name in de voedselproductie is Wageningen University & Research sterk en heeft het een groot internationaal netwerk.’

‘Het mooie aan het Anne van den Ban Fonds is dat het kleinschalig en transparant is. Je kunt bijvoorbeeld aan bepaalde personen doneren. Wij hebben dat niet gedaan. We hebben het aan de deskundigheid van het bestuur van het Anne van den Ban Fonds overgelaten. Los van de transparantie, lijkt de aanpak ons erg effectief.’

‘In 2008 verdubbelde Wageningen University & Research alle schenkingen omdat Professor van den Ban in dat jaar tachtig werd. Wij vonden dat een erg leuk initiatief en wij hebben onze gift toen ook verdubbeld. Wij hebben bij notariële akte een bedrag vastgelegd voor vijf jaar. Op die manier is een schenking maximaal aftrekbaar van de belasting.’

Cijfers, Beleidsplan en Jaarverslagen

Anne van den Ban Fonds in cijfers

In de zomer van 2019 heeft de 300ste student steun uit het Anne van den Ban Fonds toegewezen gekregen. De verwachting is dat het aantal beursaanvragen in de komende jaren sterk toeneemt omdat het aantal buitenlandse studenten aan Wageningen University & Research groeit.

Resultaten van 1992 tot en met 2017

Aantal studenten: 268

Herkomst studenten:
Azië:  49%
Afrika: 27%
Oost Europa & overig: 17%
Midden – en Zuid Amerika: 7%

Vrouwelijke studenten 54 %

Beleidsplan en jaarverslagen

Bestuur & Contact

Bestuur

Het bestuur selecteert tweemaal per jaar studenten, na advies van studiecoördinatoren en alumni die werken in ontwikkelingslanden. De studenten krijgen een volledige of gedeeltelijke financiering voor een MSc opleiding aan Wageningen University.

  • Prof. dr. Johan Verreth (voorzitter)
  • Prof. dr. Anke Niehof (secretaris)
  • Dr. ir. Ingrid Duchhart & ir. Willy ten Haaf (studentenzaken)
  • Dr. Ron van Lammeren (penningmeester/donateurs)
  • Ir. Bert Bruins

Bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding. Het bestuur wordt structureel ondersteund door een medewerker van het University Fund Wageningen op het gebied van fondsenwerving en externe communicatie.

Postadres

Stichting Anne van den Ban Fonds p.a. Postbus 9101 6700 HB Wageningen

Bezoekadres

U kunt ons bezoeken in het gebouw Plus Ultra II op de Wageningen Campus.

Bankgegevens

IBAN: NL62ABNA0447524658 ten name van UFW- Anne van den Ban Fonds te Wageningen BIC/Swiftcode: ABNANL2a Kvk: 1 051 464 Fiscaal nummer: 8161.41.599

Overlijden Anne van den Ban

Prof. Anne van den Ban, stichter van de voorlichtingskunde in Wageningen, is zaterdag 7 mei 2016 op 88 jarige leeftijd overleden.

GA--20100330-ND7_7287.jpg