Leniger Bruin Kühn Fonds

Om voeding te verbeteren

door kennis en onderwijs te ontwikkelen voor gezondheid, veiligheid en duurzaamheid

Het Leniger Bruin Kühn Fonds stimuleert excellent onderwijs en innovatief
onderzoek in de levensmiddelentechnologie en voedselveiligheid
aan Wageningen University & Research.

Waarvoor is de bijdrage bedoeld?

  • Sabbaticals voor postgraduate onderzoekers en (associate) professoren uit Latijns Amerika in de levensmiddelentechnologie of voedselveiligheid, met het doel lokale kennisinstellingen te versterken en docenten op te leiden. Daarnaast wil het fonds sabbaticals mogelijk maken voor internationaal gerenommeerde onderzoekers in de levensmiddelentechnologie of voedselveiligheid.
  • Colloquium Series, vooral van mensen buiten de “levensmiddelenwereld” ter inspiratie van de levensmiddelentechnologie.

Interview met Prof. S. Bruin en mevrouw dr. C. Bruin-Kühn

Foto: Guy Ackermans
Foto: Guy Ackermans

Het Leniger Bruin Kühn Fonds is opgericht in 2008 op initiatief van Prof S. Bruin en zijn echtgenote mevrouw dr. Bruin-Kühn.

‘Ik wilde iets terugdoen voor de universiteit. Ik heb hier kunnen studeren dankzij een beurs. Een fonds speciaal voor vernieuwingen in de levensmiddelentechnologie ontbrak nog. Professor Leniger is de nestor van dit vakgebied in Nederland, en heeft ook veel voor mij persoonlijk betekend.’

Solke Bruin, in 1965 in Wageningen afgestudeerd en vier jaar later gepromoveerd in de procestechnologie, zette in 2008 de eerste stap om een fonds op naam op te richten.
‘Toen ik in 1958 begon met studeren had mijn vader net zijn baan in Indonesië verloren, waardoor hij mijn studie niet meer volledig kon betalen. Gelukkig kreeg ik een beurs van het rijk voor zolang als ik studeerde. Dat ik wedstrijdroeier was bij WSR Argo en een jaar in de senaat van WSV Ceres zat, was ook geen probleem. Ik wilde daarom graag wat terugdoen voor studenten die buiten hun schuld tijdens hun studie in de financiële problemen raken.’

Bevorderen samenwerking

Bruin kent het universitair onderwijs. Hij was enkele jaren hoogleraar in Wageningen voor hij in 1980 naar Unilever overstapte. In 2001 keerde hij voor vijf jaar terug naar het onderwijs als bijzonder hoogleraar aan de TU Eindhoven. ‘Een tweede motivatie was dat ik de samenwerking tussen de leerstoelgroepen rond levensmiddelentechnologie en voedselveiligheid wilde bevorderen. Innovatief onderzoek gebeurt voornamelijk op het grensvlak van disciplines’, zo weet hij uit ervaring.

Dat het fonds moest worden vernoemd naar professor Leniger lag dan ook voor de hand. Vanuit de landbouwtechnologie ontwikkelde Leniger het vakgebied levensmiddelentechnologie in Nederland. ‘Het was een charmante, hoffelijke man, die messcherpe analyses kon maken van een situatie. Hij was van nature ietwat verlegen, ik heb hem ook nooit boos gezien. Maar hij had wel het idee: zo moet het’, vertelt Bruin.
In Leniger trof Bruin ook een soort vader. ‘Hij heeft net als ik in Indië in een Japans concentratiekamp gezeten in de Tweede Wereldoorlog. Leniger zat op Java voor technologisch onderzoek naar thee, zelf ben ik in 1940 op Sumatra geboren. Mijn vader had er de leiding over een oliepalmplantage.’ Leniger stimuleerde hem tijdens zijn studie, en Bruin werd later zijn opvolger, toen Leniger rector magnificus werd van de toenmalige Landbouwhogeschool.

Innovatie en excellentie promoten en ondersteunen

Ook Bruins vrouw Cecilia Kühn sloot zich bij het fonds aan. Ze is voedingsmiddelentechnoloog, en werkt na jaren productontwikkelaar voor bedrijven te zijn geweest sinds enkele jaren als zelfstandig innovatie-expert. ‘Ik help industriële partijen bij het vinden van technologie voor innovaties.’ Daarnaast is ze regelmatig gastdocent binnen Wageningen University. ‘De manier waarop het universiteitsfonds het fonds regelde gaf me vertrouwen’, vertelt Kühn over haar stap. ‘Ik zag dat het goed ging. Daarbij ben ik zelf heel internationaal aan het studeren geweest en heb ook beurzen gehad.’

Kühns wortels liggen in Nicaragua en Costa Rica, en ze studeerde in Canada, de Verenigde Staten en Duitsland. ‘Ik kom uit de derde wereld en heb veel geluk gehad en de kansen gegrepen. Tijdens mijn studie heb ik ook beurzen gehad. Daarom wil ik bijdragen aan mensen met talent.’ Door Kühn heeft het fonds ook speciale aandacht voor Latijns-Amerikaanse onderzoekers.
‘We willen met het fonds uiteindelijk innovatie en excellentie promoten en ondersteunen. Via onder meer colloquiumseries waarin over de grens van het vakgebied wordt gekeken, en sabbaticals voor onderzoekers en universitair docenten en hoogleraren, krijgen studenten en docenten de kans zich te ontwikkelen. Docenten scholen geeft bovendien een multipliereffect: help je een docent, dan helpt die weer vele leerlingen vooruit’, zegt Kühn.

Stimulans

Solke Bruin en Cecilia Kühn hopen dat het Leniger Bruin Kühn Fonds ook anderen stimuleert om iets te willen betekenen voor het vakgebied. De activiteiten van het fonds worden namelijk gefinancierd uit het rendement van het vermogen. Hoe groter dat is, hoe meer activiteiten steun kunnen krijgen. Bruin: ‘De leerstoelgroepen moeten zelf met plannen komen, dan financieren we ook iets waar echt behoefte aan is.’

Testimonial Juan Cruz Demicheli - beursontvanger 2024

Ik voel me vereerd en bevoorrecht dat ik heb deelgenomen aan een postgraduate vak bij Wageningen University, een prestigieuze instelling wereldwijd gerenommeerd om haar expertise op het gebied van landbouwvraagstukken. Deze ervaring is transformerend geweest, omdat het me in aanraking bracht met baanbrekende ideeën en samenwerking bevorderde tussen professionals uit meer dan 20 landen wereldwijd.
Voor deze cursus had ik beperkte kennis over multistakeholder samenwerkingsverbanden. Echter, de inzichten die ik hier heb opgedaan zijn van onschatbare waarde geweest, met name omdat ik werk met kleine agro-ecologische boeren in Argentinië. De uitstekende inhoud van de cursus en de goed georganiseerde structuur hebben aanzienlijk bijgedragen aan mijn leerervaring. Ik geloof dat het benutten van multistakeholder samenwerkingsverbanden aanzienlijk kan bijdragen aan onze inspanningen om duurzame en inclusieve voedselsystemen te creëren.

Een van de meest verrijkende aspecten van deze reis was de kans om naar Afrika te reizen, een onbekend gebied voor de meeste Latijns-Amerikanen zoals ik, en diep in contact te komen met lokale gemeenschappen in Kenia, waardoor een unieke ervaring ontstond die verder gaat dan het typische toerisme. Deze onderdompeling stelde me in staat om onschatbare inzichten te krijgen in de lokale cultuur, enkele woorden in het Swahili te leren, en waardevolle verbindingen te smeden met professionals uit diverse achtergronden, inclusief de toegewijde leden van de Egerton Universiteit. Hun expertise en samenwerking hebben aanzienlijk bijgedragen aan het succes van ons werk tijdens de cursus. De ervaring heeft ons voorzien van uitstekende conceptuele en praktische tools die ik zeker zal toepassen in mijn werk met kleine agro-ecologische boeren in Argentinië.

Ik wil mijn oprechte dank uitspreken aan het Leniger Bruin-Kühn Fonds voor het mogelijk maken van deze kans en ik hoop dat ze hun steun voortzetten voor studenten uit Latijns-Amerika. Het is door dergelijke initiatieven dat we gezamenlijk kunnen werken aan een duurzamere en rechtvaardiger wereld.

  • Foto lab carrousel.jpg
  • Leniger Lecture 2015 9.jpg