Nalaten aan het Anne van den Ban Fonds

Steeds meer mensen nemen één of meerdere goede doelen op in hun testament. Het is een bijzondere en mooie manier om van betekenis te kunnen blijven, ook als je er zelf niet meer bent. Een nalatenschap aan het Anne van den Ban Fonds draagt bij aan de toekomst van een student uit een ontwikkelingsland, die dankzij u een betere wereld kan creëren voor de generaties die na ons komen.

Het verbeteren van de kwaliteit van leven staat in ‘Wageningen’ altijd centraal. Wageningen University & Research zet zich door kennisdeling en onderzoek in voor een gezonde en duurzame leefomgeving en voedselproductie. Via het Anne van den Ban Fonds wordt deze kennis ook beschikbaar voor studenten uit ontwikkelingslanden. Met uw nalatenschap aan het Anne van den Ban Fonds geeft u talenten een kans en draagt u bij aan de ontwikkeling van de armste landen. U steunt direct de vergroting van kennis van een gezonde en duurzame leefomgeving en voedselproductie op de plekken waar deze kennis het hardst nodig is. Als u nalaat aan het Anne van den Ban Fonds, gaat dit via het University Fund Wageningen. University Fund Wageningen is een algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat wij geen erfbelasting verschuldigd zijn.

Maak het Anne van den Ban Fonds mede- erfgenaam

Familie, vrienden en goede doelen

Zonder testament erven alleen verwanten. Dat is wettelijk vastgelegd. Wilt u zelf beslissen over de verdeling van uw nalatenschap en bijvoorbeeld een vriend of goed doel opnemen, dan bepaalt u dat in uw testament. Daarin geeft u aan wat er na uw overlijden met uw bezittingen dient te gebeuren. U bepaalt wie uw erfgenamen zijn; u kunt één of meerdere personen tot (mede) erfgenamen benoemen, maar ook een goede-doelen-organisatie zoals het University Fund Wageningen of een fonds op naam binnen University FUnd Wageningen, zoals het Anne van den Ban Fonds.

Om uw nalatenschap te goede te laten komen aan het Anne van den Ban Fonds geeft u University Fund Wageningen in uw testament de opdracht daartoe. Uw notaris kan u helpen met de bewoordingen.

Erfstelling of legaat?

Benoemt u University Fund Wageningen tot mede-erfgenaam, naast bijvoorbeeld familieleden, vrienden en andere organisaties, dan krijgt het fonds recht op een deel van uw nalatenschap. Dat heet een erfstelling.

Met een legaat kunt u een bepaald geldbedrag, een huis, een stuk land of een waardevol schilderij uit uw erfenis nalaten aan University Fund Wageningen, die dit dan ten goede laat komen aan het Anne van den Ban Fonds.

Meer informatie

Goed om te weten

Over een nalatenschap wordt normaal gesproken erfbelasting gerekend. Het Universiy Fund Wageningen is vrijgesteld van belasting over uw erfenis, omdat het een Algemeen Nut Beogende Instelling is (ANBI). Uw nalatenschap komt zo geheel ten goede aan de activiteiten van het fonds.

Het Universiteitsfonds Wageningen is als goed doel verplicht om een nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Dat houdt in dat fonds nooit aansprakelijk kan worden gesteld voor schulden in een nalatenschap die groter zijn dan de baten. Dit geldt voor alle manieren van nalaten.

Algemene informatie over nalaten: www.notaris.nl

Het universiteitsfonds in uw testament beschrijven

U kunt een gift aan het University Fund Wageningen (Stichting Universiteitsfonds Wageningen) opnemen in uw testament in de vorm van een erfstelling of in de vorm van een legaat. Beide vormen moet u vastleggen in uw testament.

Erfstelling

Bij een erfstelling doneert u uw nalatenschap geheel of gedeeltelijk aan het Universiteitsfonds Wageningen. De tekst die in het geval van een erfstelling in uw testament moet worden gebruikt is:

"Ik benoem tot mijn erfgenaam de Stichting Universiteitsfonds Wageningen, gevestigd te Wageningen. De schenking dient te worden aangewend ten behoeve van het Anne van den Ban Fonds te Wageningen, en moet besteed worden aan studiebeurzen voor een MSc opleiding aan Wageningen University voor veelbelovende studenten uit met name ontwikkelingslanden.”

Legaat

Bij een legaat vermeldt u in uw testament dat het Universiteitsfonds Wageningen een bepaald bedrag zal ontvangen. U kunt kiezen voor een vast bedrag of een percentage van de nalatenschap. Behalve een bedrag kunt u in een legaat ook een goed aan het universiteitsfonds nalaten, bijvoorbeeld een huis, een schilderij of een aandelenportefeuille.

De tekst die in het geval van een legaat in uw testament moet worden gebruikt is als volgt:
"Ik legateer, vrij van rechten en kosten en uit te keren binnen zes maanden na mijn overlijden, aan de Stichting Universiteitsfonds Wageningen, gevestigd te Wageningen, een bedrag in contanten groot X euro / het perceel Y, kadastraal bekend Z / de woning gelegen aan de A-weg nr 1, te B. Dit legaat dient aangewend te worden ten behoeve van het Anne van den Ban Fonds te Wageningen en moet besteed worden aan studiebeurzen voor een MSc opleiding aan Wageningen University voor veelbelovende studenten uit met name ontwikkelingslanden."