De Wageningen Ambassadors tijdens een diner presentatie op de Wageningen Campus

Wageningen Ambassadors

De Wageningen Ambassadors zijn alumni van Wageningen University & Research (WUR) en stuk voor stuk kopstukken uit het bedrijfsleven, de overheid en de non-profit sector, die Wageningen een warm hart toedragen. Met de inzet van hun netwerk, ervaring en financiële middelen willen zij een brug slaan tussen WUR en de samenleving.

Sinds september 2023 zijn Marcel Goossens, Nettie Buitelaar, Marian Geluk en Henk Wymenga de Taskforce van de Wageningen Ambassadors.

Missie en doelstelling platform

De Wageningen Ambassadors zijn allen afgestudeerd aan WUR en zijn leiders in het bedrijfsleven, de (semi)overheid en de non-profit sector, die WUR een warm hart toedragen. Het doel van de Wageningen Ambassadors om bij te dragen aan de groei en bloei van WUR op strategische onderwerpen is nog steeds actueel.

Met de inzet van hun netwerk, ervaring en financiële middelen willen de Wageningen Ambassadors een brug slaan tussen WUR en de samenleving. Het Ambassadors platform fungeert vooral als katalysator van vernieuwingsprocessen. De leden ontmoeten elkaar meerdere keren per jaar bij exclusieve bijeenkomsten met een inhoudelijke component. De aard, omvang en samenstelling van de Wageningen Ambassadors is zodanig dat er maximaal 50 leden zijn.

Onderwerpen die de Wageningen Ambassadors ondersteunen

Het platform draagt bij aan onderwerpen die voor WUR relevant, actueel en urgent zijn. De leden bepalen zelf welke projecten zij opstarten c.q. ondersteunen. Zij zetten daarvoor hun netwerk in, stellen tijd beschikbaar en creëren de benodigde financiële ruimte om projecten op te starten.

Onderwerpen die in aanmerking komen voor steun (in tijd of geld):
• steunen strategische keuzes van WUR
• zijn toekomstgericht
• hebben een toegevoegde waarde en werken reputatieverhogend
voor WUR
• doen een beroep op inhoudelijke bijdrage en betrokkenheid van
de Ambassadors
• past in een van de volgende peilers: 1) ontwikkeling van studenten via extracurriculaire activiteiten, 2) verbinding tussen WUR en de maatschappij, 3) stimuleren van ondernemerschap.
• leiden tot maatschappelijke impact voor de samenleving

Aan ieder onderwerp verbinden één of meer Ambassadors zich en tezamen met een contactpersoon binnen WUR wordt het project begeleid.

Projecten waar de Wageningen Ambassadors aan bijdragen

  • Youth Food Lab
    Platform voor teams van jonge vernieuwers, onderzoekers en startup ondernemers om oplossingen in de idee-fase om te zetten in een echt bedrijfsmodel.
  • WUR Impact Award
  • Ontwikkelen en produceren van een Podcastestaffete Future Food & Agribusiness Leadership.

Wageningen Ambassador worden

De Wageningen Ambassadors zijn een geefkring. Bijdragen variëren van €1.500 voor een basisgift tot €5.000 voor een bedrijfsgift. Kandidaten worden in de regel voorgedragen.

Als u geïnteresseerd bent in deelname kunt u contact opnemen met Lies Boelrijk.