Paul Speijer Fonds - informatie voor aanvragers

Het Paul Speijer Fonds wil Afrikaanse studenten de mogelijkheid bieden om een MSc studie Plantenwetenschappen in Wageningen te volgen.

Voor wie is de beurs?

Deze beurs wordt aangeboden aan kandidaten uit Afrika, die een BSc in Plant Sciences of Agronomie hebben afgerond en uitstekende resultaten hebben behaald.

De aanvraag voor een beurs van het Paul Speijer Fonds loopt via het Anne van den Ban Fonds.

Informatie voor aanvragers Anne van den Ban Fonds

Meer over het Paul Speijer Fonds