Storm-van der Chijs Fonds - informatie voor aanvragers

Het Storm-van der Chijs Fonds heeft als doel het stimuleren en steunen van vrouwelijke wetenschappers van Wageningen University & Research in hun werk en loopbaan.

Wie komt in aanmerking voor een stipendium?

De stipendia stellen de winnaressen in staat om zichzelf internationaal verder te profileren door deelname aan een internationaal congres of bezoek aan een onderzoeksinstituut op haar vakgebied in het buitenland.

Vrouwelijke promovendi die in Wageningen gaan promoveren komen in aanmerking voor nominatie als zij na de uitreikingsdatum van de stipendia zullen promoveren. Alleen Wageningse professoren kunnen een promovenda nomineren. Voor de nominatie, uitreiking en lezing is Engels de voertaal. 

Professoren krijgen voor iedere tweejaarlijkse nominatieronde bijtijds een uitnodiging per e-mail toegestuurd om een promovenda te nomineren. Ook onderzoeksscholen worden van de nieuwe nominatierondes op de hoogte gesteld.

De volgende uitreiking was gepland voor 2021 en is uitgesteld naar januari/februari 2022 vanwege COVID-19 omstandigheden. Hiernaast vindt u documenten met meer informatie.

Meer over het Storm-van der Chijs Fonds