Verhalen van onze talenten

Abdullah staat naast zijn werk over atmosferische vervuiling

Abdullah Al Nayeem

Abdullah kreeg de kans om deel te nemen aan de AMIGO workshop en de Global Emissions Initiative (GEIA) Conference in Brussel om zijn kennis binnen de vervuiling van de atmosfeer te verbreden.

Het geloof in mijn potentieel van University Fund Wageningen heeft een vlam in mij aangewakkerd en ik ben vastbesloten om hun investering te eren door een blijvende impact te creëren in mijn vakgebied.
Abullah Al Nayeem, ontvanger Student Conference Grant

Maria staat in het Arboretum Belmonte

Maria Angelica Christy Aka

Maria kan door een bijdrage van het Anne van den Ban Fonds haar uiteindelijke doel achterna: minister worden en een ministerie of post in Indonesië te creëren voor (gender)gelijkwaardigheid en sociale rechtvaardigheid.

Ik ben zo dankbaar dat ik door de mensen van het Anne van den Ban Fonds eindelijk werd opgemerkt.
Maria Angelica Christy Aka, MSc International Development

De drie winnaars van de derde plaats van de Rethink Waste Challenge staan op de foto met hun cheque van 1500 euro

Bernard Prasetyo

Bernard won samen met zijn team Cult Factor de derde plek in the ReThink Waste Challenge door hun unieke onderzoek op het interessante gebied van kweekvlees.

Ik wil graag wat bijdragen aan voedselzekerheid, want ik zie welke effecten klimaatverandering heeft op landen zoals mijn thuisland Indonesië.
Bernard Prasetyo, deelnemer ReThink Waste Challenge

Een vrouw schrijft in haar schrift

Sri

Sri liep door academische en fysiologische problemen financiële problemen op. Dankzij het Louise O. Fresco Fonds werden haar financiële problemen verleden tijd.

Voordat ik het fonds kreeg, at ik heel zielig. Begrijp me niet verkeerd, ik ben heel dankbaar dat ik toen nog iets kon eten. Maar nu ik hulp heb gekregen, heb ik eten kunnen delen met andere mensen.
Sri, MSc Plant Sciences

Nam staat in een kas

Nguyen Vu Bao Nam

Nam kan door een bijdrage van het Anne van den Ban Fonds zijn droom proberen waar te maken: ervoor zorgen dat gemeenschappen niet te kwetsbaar zijn of worden door klimaatverandering.

Ik wilde graag aan WUR een master gaan doen: Climate Studies. Ik had niet veel spaargeld, en wilde niet meer vragen van mijn familie. Ik kreeg het Anne van den Ban Fonds en kon deze augustus starten.
Nugyen Vu Bao Nam, MSc Climate Studies

Jonas Schmidinger presenteert zijn werk in digital soil mapping

Jonas Schmidinger

Jonas Schmidinger kreeg de kans om zijn werk in het veld van digital soil mapping te presenteren op de conferentie van de European Geophysical Union.

University Fund Wageningen stelde mij als masterstudent in staat om mijn output zichtbaar te maken voor meer ervaren wetenschappers. Ik weet zeker dat dit een voordeel zal zijn voor mijn toekomstige wetenschappelijke carrière.
Jonas Schmidinger, ontvanger Student Conference Grant

Een vrouw schrijft in haar schrift

Rima

Rima had totaal geen middelen van hulp om haar laatste jaar van de BSc Milieuwetenschappen af te ronden. Dankzij een bijdrage van het Louise O. Fresco Fonds kon zij dit wel doen.

Veel studenten hebben zoveel financiële stress dat ze afhaken, vooral internationale studenten, omdat we niet eens de kans krijgen om te werken. Ik denk dat dit fonds goede hulp biedt aan mensen die het nodig hebben.
Rima, BSc Environmental Sciences

Luka staat naast haar werk over thermische profilering op het gebied van hydrogeologie

Luka Nie

Luka Nie kreeg de kans om haar werk over thermische profilering op het gebied van hydrogeologie te presenteren en haar kennis binnen dit vakgebied te verbreden op de conferentie van de European Geophysical Union.

Ik wil de Student Conference Grant hartelijk bedanken dat ze dit mogelijk hebben gemaakt! Ik hoop dat anderen dezelfde kans krijgen om een wetenschappelijke conferenties mee te maken.
Luka Nie, ontvanger Student Conference Grant

Alex Ogelo zit in een collegeruimte

Alex Ogelo

Alex Ogelo kan door een bijdrage van het Anne van den Ban Fonds na zijn master bijdragen aan het uitbrengen en verbeteren van tijdige weersvoorspellingen in Kenia.

Ik was overweldigd door vreugde en geluk toen ik hoorde dat ik een studiebeurs van het Anne van den Ban Fonds kon krijgen. Vanuit het niets kon ik ineens de studie doen die me een droomcarrière kon geven.
Alex Ogelo, MSc Earth & Environment

Kang Li staat met Aalt Dijkhuizen, Lies Boelrijk en Anne Zaal, en zijn prijs van 4500 euro.

Kang Li

Kang Li ontving de Aalt Dijkhuizen Beurs 2023 voor zijn werk aan regenwormen. In zijn verhaal beschrijft hij zijn toekomst en dankbaarheid naar het fonds.

Ik denk dat ik veel geluk heb dat ik deze kans heb om mijn economische problemen op te lossen, zodat ik me meer op onderzoek kan richten. Dat is heel erg waardevol voor jonge onderzoekers en studenten.
Kang Li, ontvanger Aalt Dijkhuizen Beurs 2023