Next Level Animal Sciences: data en modellen

Next Level Animal Sciences: data en modellen

Door de snelle ontwikkeling op het gebied van onder meer sensor- en beeldtechnologie komen steeds grotere en complexere datasets, vaak uit verschillende bronnen, beschikbaar. De uitdaging is om deze gegevens om te zetten in bruikbare en zinvolle informatie over het gedrag, de gezondheid en het welzijn van dieren.

Binnen de onderzoekslijn data en modellen van het Next Level Animal Sciences programma wordt onder meer via case studies, cursussen en netwerkvorming gewerkt aan het ontwikkelen en beschikbaar maken van actuele kennis op het gebied van analyse van zenderdata, mechanistisch modelleren, automatische patroonherkenning en complexe data analyse.

Onderdelen binnen de onderzoekslijn data en modellen zijn:

  • Geavanceerde analyse van data van gezonderde dieren
  • Case studies op het gebied van complexe data analyse van sensordata (onder meer van gehouden dieren in stalsystemen)
  • Case studies gedaan op het vlak van mechanistisch modelleren, onder meer voor de visserij en voor zeezoogdieren, gericht op het ontwikkelen van nieuwe softwaretools
  • Cursussen en netwerkopbouw om de nieuw ontwikkelde kennis en tools op het vlak van machine learning technieken en automatische patroonherkenning breed toegankelijk en beschikbaar te maken voor onderzoekers

Bekijk deze voorbeelden:

Video's

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Hoe gebruiken we data van 500 koeien?

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Slimme tracking voor gezonde koeien