Next Level Animal Sciences: complexe celsystemen

Next Level Animal Sciences: complexe celsystemen (organoids)

Complexe celsystemen – of organoïden - zijn miniatuurversies van menselijke en dierlijke weefsels en organen. Organoiden zijn zelforganiserende, zelfvernieuwende driedimensionale structuren die in structuur en functioneren overeenkomen met de weefsels en organen waarvan ze zijn afgeleid.

In het onderzoek op het gebied van humane gezondheid wordt organoïde methodologie al volop gebruikt. Het onderzoek naar dierlijke organoïden komt nog maar net op gang, terwijl ook daar sprake is van een groot potentieel voor innovaties en voor fundamenteel en toegepast onderzoek bij dieren.

Binnen het innovatieprogramma Next Level Animal Sciences worden onder meer luchtweg-organoïden van weefsel van varkens en runderen ontwikkeld om luchtweginfecties te bestuderen en therapieën te testen. Ook worden dierlijke organoïde modellen voor spieren, neuronen en de darm ontwikkeld.

Doel is innovatieve en non-invasieve onderzoeksmethoden te ontwikkelen voor het verbeteren van welzijn, gezondheid en de veerkracht van dieren. Toepassing van organoiden kan ook bijdragen aan het verminderen van het proefdiergebruik.